Kto je online

Now online:
  • 1 guest
Latest members:
  • adida
  • zelinka
  • robo
Total members: 42

Facebook FanBox

Obec Málinec na Facebooku

Meniny

Nedeľa, 21. December 2014

Dnes má meniny
Bohdan
Zajtra má meniny
Adela

RSS

Málinec Málinec

Toto webové sídlo je momentálne v prestavbe. Stránka sa upravuje z dôvodu plnenia kritérií podľa zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy.

Čítať celý článok...
 
Zámer o prenájom obecného majetku - nebytových priestorov zo dňa 13.11.2014
OBEC     MÁLINEC
Zámer na prenájom obecného majetku – nebytových priestorov
 
Obec Málinec, so sídlom Málinec č. 474, v zmysle § 9a, ods.9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Málinci           č. 5/2014, bodu  4/e, zo dňa 6.11.2014 zverejňuje
Čítať celý článok...
 
Plán výstavby Obce Málinec rok 2014

 Návrh plánu výstavby a investičných akcií obce Málinec na rok 2014.

 

Do plánu  výstavby a investičných akcií obce Málinec na rok 2014 navrhujeme akcie, ktoré sa nám nepodarilo pre nedostatok finančných prostriedkov realizovať v roku 2013, na ktoré sme podali žiadosti na finančné prostriedky na tento rok a ktoré vyplynuli zo súčasných potrieb obce.

Čítať celý článok...
 
OZNAM

Ordinačné hodiny - Poliklinika Poltár

Čítať celý článok...
 
OBCE 2014

SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ  A MARKETINFOVÁ SPOLOČNOSŤ a.s.

Celonárodný projekt na rozvoj obcí a miest 
Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov 2014

Plán vývozu komunálneho odpadu pre rok 2014


Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
1. 2.1. 12.2. 12.3. 9.4. 7.5. 4.6. 2.7. 13.8. 10.9. 8.10. 5.11. 3.12.
2. 15.1. 26.2. 26.3. 24.4. 21.5. 18.6. 16.7. 27.8. 24.9. 22.10. 20.11. 17.12.
3. 29.1. - - - - - 30.7. - - - - -

Plán vývozu plastov pre rok 2014


Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
1. 23.1. 19.2. 19.3. 16.4. 28.5. 25.6. 23.7. 7.8. 5.9. 15.10. 13.11. 11.12.
 
SLUŽBY V OBCI MÁLINEC

MAPA Občianskej vybavenosti a služieb v obci Málinec  http://goo.gl/maps/N6U73  (mapa sa zobrazí po kliknutí na odkaz)

Vybrané služby:

Obecná práčovňa

Obecná muštáreň

Poštový úrad

Zdravotné stredisko a sociálne služby

Obchody, predajne, služby

Pohostinské služby

 
Kamerový systém v obci Málinec

Vážení občania informujeme Vás, že vďaka finančnej podpore Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality bol podporený projeket "Kamerový systém prostriedok prevencie kriminality". 

Monitorované sú : Námestie SNP, Hlavná ulica, Zdravotné stredisko. Monitorovaný priestor je označený. V budúcnosti sa plánuje rozšírenie kamerového systému na ďalšie lokality obce.

Veríme, že kamerový systém prispeje k bezpečnosti obce a prevencii protispoločenskej činnosti!

 
Oznam - prevádzkovanie pohrebísk obce Málinec

V zmysle prevádzkového poriadku pohrebiska obce Málinec, Vám oznamujeme, že na Obecnom úrade v Málinci,sa uzatvárajú zmluvy na hrobové miesta za svojich zosnulých na cintoríne v dedine a na cintoríne v Hute. Každé hrobové miesto bude mať zmluvu uzatvorenú na 10 rokov.

Poplatok:  
Dvojhrob 15 €
Jednohrob 7 €
detský hrob a urna 5 €

Za týmto účelom Vás žiadame, aby ste sa dostavili počas úradných hodín na Obecný úrad v Málinci a uzatvorili zmluvy na hrobové miesta !

 
Telefónny zoznam obce Málinec

V tejto sekcii nájdete telefónne kontakty na obyvateľov obce Málinec, ako aj na organizácie, ktoré fungujú v Málinci.

Čítať celý článok...
 
Oznam

 

Na OÚ Málinec si môžete zakúpiť unikátne dielo autorov Jána Žiláka a Pavla Hlodáka

Zrod a vývoj slovenského skla s podtitulom Sklárne stredného Slovenska.

Autori popisujú vznik a vývoj sklárskej výroby na strednom Slovensku, prácu sklárskych majstrov, mapujú sklárskych podnikateľov ,objasňujú genealógiu významných sklárskych rodov. Našim občanom sa nostalgicky pripomenie naša Skláreň Málinec v kapitolách autorov. 

Predajná cena knihy je 21,- Eur     /formát knihy A4, str. 256, bohaté ilustrácie/

 
Odchody autobusov MÁLINEC

Čítať celý článok...
 
Požičovňa zdravotných pomôcok

Dňa 16.3.2011 bola na základe potrieb občanov obce Málinec zriadená Požičovňa zdravotných pomôcok. Za pomoci ZMOS-u sa obci Málinec podarilo získať z  Nórskazdravotné pomôcky akoinvalidné vozíky 2 ks, rolátory ( vozíky na chodenie) 2ks, ktoré sú teraz k dispozícii na zapožičanie.

Čítať celý článok...