Toto webové sídlo je momentálne v prestavbe. Stránka sa upravuje z dôvodu plnenia kritérií podľa zákona č.275/2006 Z.z. o informačných systémoch v.s.

Čítať celý článok...
 
Obecná Muštáreň

Oznam: Obec Málinec oznamuje, že od 10. septembra 2018 bude v prevádzke obecná muštáreň! Zapísať sa môžete na OÚ Málinec alebo na tel.č.: 047/4291120

Čítať celý článok...
 
Oznam: Voľby do orgánov samospráv obcí
Oznam k voľbám do orgánov samospráv obcí 10.11.2018

Zapisovateľka Miestnej volebnej komisie v obci Málinec:

Meno:           Mgr. Zuzana Čepková
Sídlo:            Pracovisko Terénnej sociálnej práce, Málinec, Školská 199/29
kontakt:         0905113688
e-mail:          Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Zapisovateľka v čase od 15:30 hod bude zastihnuteľná na adrese Školská 223/25, Málinec do 24:00 hod.!

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie:

Sídlo:           Obecný úrad Málinec, Námestie SNP 474/1,  985 26 Málinec
e-mail:          Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 
Tlačivá:

V Málinci, 24.8.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia dňa:  10.novembra 2018
Oznámenie o počte obyvateľov obce Málinec:
Obec Málinec, na základe podkladov z evidencie obyvateľov obce má ku dňu 10.7.2018 -  1400 obyvateľov

V Málinci, 10.07.2018                              Ing. Igor Čepko -  starosta obce


Obecné zastupiteľstvo v Málinci na svojom zasadnutí dňa 9.8.2018, uznesením č. 5/2018, v bode 3. Určuje:
Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Málinci pre volebné obdobie 2018 – 2022 v počte : 
9  poslancov v jednom volebnom obvode.

v Málinci dňa 13.08.2018                         Ing. Igor Čepko -  starosta obce
 

 
Rádio REGINA - O pôvode názvu obce Málinec

 Docent J. Krško - jazykovedec, objasňuje pôvod názvu obce Málinec. Reláciu si môžete vypočuť po kliknutí na tento odkaz: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11290/631765

 
Nové letecké snímky v GALÉRII


Galéria sa objaví po kliknutí na obrázok! 

 
Bezplatné internetové pripojenie- Wi-Fi ZÓNA

Vážení občania, informujeme Vás, že Obec Málinec zriadila na Námestí SNP, bezdrôtovú bezplatnú zónu Wi-Fi. Internetová sieť Wi-Fi je určená pre všetkých občanov a návštevníkov obce, ktorí bezplatné internetové pripojenie môžu využiť na získanie informácií o mieste kde sa nachádzajú, pozrieť si cestovný poriadok a pod.. Pripojenie je limitované na 30 minút na jedno zariadenie.

Čítať celý článok...
 
Kamerový systém v obci Málinec

Vážení občania informujeme Vás, že vďaka finančnej podpore Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality bol znovu podporený projekt na rozšírenie kamerového systému  v obci Málinec.

Nové monitorované miesta: Zberný dvor -Stupník, Cintorín katolícky, Cintorín evanjelický, Maklúry a ihrisko - Huta, Zberné miesto odpadu - Huta, Požiarna zbrojnica, Detské ihrisko v ISC a KC, Námestie SNP.

Čítať celý článok...
 
Telefónny zoznam obce Málinec

V tejto sekcii nájdete telefónne kontakty na obyvateľov obce Málinec, ako aj na organizácie, ktoré fungujú v Málinci.

Čítať celý článok...