Kto je online

Now online:
  • 3 guests
Latest members:
  • adida
  • zelinka
  • robo
Total members: 42

Facebook FanBox

Obec Málinec na Facebooku

Meniny

Štvrtok, 26. Máj 2016

Dnes má meniny
Dušan
Zajtra má meniny
Iveta

RSS

Málinec Málinec

Toto webové sídlo je momentálne v prestavbe. Stránka sa upravuje z dôvodu plnenia kritérií podľa zákona č.275/2006 Z.z. o informačných systémoch v.s.

Čítať celý článok...
 
MDD

Obec Málinec a Obec Ozdín

Vás srdečne pozývajú pri príležitosti

Medzinárodného dňa detí na turistický výstup vrcholu VRCHHRAD,

ktorý da uskutoční dňa 29. mája 2016.

Zahájenie výstupu bude na námestí obce o 10:00 hod.

Pre deti bude pripravený zaujímavý program s aktivitami,  občerstvenie (opekačka, guľáš, čapované pivo, kofola)!!!

 
Zápis do MŠ Málinec

Riaditeľstvo MŠ Málinec, Školská ulica 192/9, oznamuje zákonným zástupcom, ktorí majú záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do Materskej školy Málinec na školský rok 2016/2017, že zápis sa  uskutoční v priebehu  mesiaca máj a to od 1. mája do 31. mája 2016. Prihláška a bližšie informácie Vám  budú podané priamo v materskej škole!!!

 
TIP na podujatie!

Vážení priaznivci a priatelia ľudovej piesne,

oznamujeme Vám,  že koncert  

Jána AMBRÓZA a ľudovej hudby Borievka,

 ktorý mal byť v sobotu 14. mája sa RUŠÍ !!!

Tým občanom, ktorí predložia zakúpený vstupenkový lístok

budú peniaze vrátené. 

 
Oznam: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v  Málinci v súlade s § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia č. 2/2016,  bod 3, zo dňa 31.3.2016 vyhlasuje

 výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce Málinec

Čítať celý článok...
 
Výsledky volieb do NR SR 2016

Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR 5.3.2016 v obci Málinec
Čítať celý článok...
 
Publikácie na predaj !!!

 ZAŽILI SME VOJNU 

editori Mišo Šesták a Július Lomenčík

zachytáva spomienky a zápisy obecných kroník z rokov 1938 - 1945 v hornom Novohrade a Kokavsku.

Kniha má 581 strán , cena 17,00eur. Zakúpiť si ju môžete na OÚ Málinec na pracovisku kultúry u p. Kančovej

Čítať celý článok...
 
Obec Málinec na rádiu REGINA !!!

Dňa 7. júna 2015 v Nedeľu o 11:00hod rádio REGINA odvysielalo  reláciu ZVONY NAD KRAJINOU, kde sa v zvukovom miestopise Slovenska predstavila naša obec Málinec! Záznam s rozhlasovej relácie si môžete vypočuť v archíve rárda Regina po kliknutí na odkaz! 

http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1709/227111

 
Zberný dvor biologicky rozložiteľného odpadu - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Ako kompostovať ??? / brožúry s informáciami

    

                            Viac informácii o kompostovaní a narábaní s odpadmi nájdete na www.kompost.sk alebo www.priateliazeme.sk

Čítať celý článok...
 
Telefónny zoznam obce Málinec

V tejto sekcii nájdete telefónne kontakty na obyvateľov obce Málinec, ako aj na organizácie, ktoré fungujú v Málinci.

Čítať celý článok...