Toto webové sídlo je momentálne v prestavbe. Stránka sa upravuje z dôvodu plnenia kritérií podľa zákona č.275/2006 Z.z. o informačných systémoch v.s.

Čítať celý článok...
 
KPSS - Dotazníkový prieskum
Vážení občania, obec Málinec sa na Vás obracia v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie rokov 2018 - 2022 s prosbou o spoluprácu. Vyplnením dotazníka máte možnosť zapojiť sa do samotného procesu komunitného plánovania. S Vašou pomocou takto dokážeme účinnejšie zistiť nedostatky v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb v našej obci. Dotazník je anonymný. Údaje z vyplnených dotazníkov budú použité výlučne pre potreby spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb obce Málinec. Dotazník Vás prosíme vyplniť najneskôr do 07.08.2018. Ďakujeme za Váš čas a spoluprácu. 
 
Výberové konanie - Terénny pracovník

Obec Málinec vyhlasuje výberové konanie (VK) na jedno miesto terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 02. augusta 2018

Uzavierka zaslania žiadostí o prijatie do zamestnania je 30. júla 2018 do 15:00hod. 

Čítať celý článok...
 
Oznam: Voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia dňa:  10.novembra 2018
Oznámenie o počte obyvateľov obce Málinec:
Obec Málinec, na základe podkladov z evidencie obyvateľov obce má ku dňu 11.7.2018 -  1400 obyvateľov
 
V Málinci, 11.7.2018                              Ing. Igor Čepko -  starosta obce

 
Rádio REGINA - O pôvode názvu obce Málinec

 Docent J. Krško - jazykovedec, objasňuje pôvod názvu obce Málinec. Reláciu si môžete vypočuť po kliknutí na tento odkaz: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11290/631765

 
Nové letecké snímky v GALÉRII


Galéria sa objaví po kliknutí na obrázok! 

 
Bezplatné internetové pripojenie- Wi-Fi ZÓNA

Vážení občania, informujeme Vás, že Obec Málinec zriadila na Námestí SNP, bezdrôtovú bezplatnú zónu Wi-Fi. Internetová sieť Wi-Fi je určená pre všetkých občanov a návštevníkov obce, ktorí bezplatné internetové pripojenie môžu využiť na získanie informácií o mieste kde sa nachádzajú, pozrieť si cestovný poriadok a pod.. Pripojenie je limitované na 30 minút na jedno zariadenie.

Čítať celý článok...
 
Kamerový systém v obci Málinec

Vážení občania informujeme Vás, že vďaka finančnej podpore Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality bol znovu podporený projekt na rozšírenie kamerového systému  v obci Málinec.

Nové monitorované miesta: Zberný dvor -Stupník, Cintorín katolícky, Cintorín evanjelický, Maklúry a ihrisko - Huta, Zberné miesto odpadu - Huta, Požiarna zbrojnica, Detské ihrisko v ISC a KC, Námestie SNP.

Čítať celý článok...
 
Telefónny zoznam obce Málinec

V tejto sekcii nájdete telefónne kontakty na obyvateľov obce Málinec, ako aj na organizácie, ktoré fungujú v Málinci.

Čítať celý článok...