Toto webové sídlo je momentálne v prestavbe. Stránka sa upravuje z dôvodu plnenia kritérií podľa zákona č.275/2006 Z.z. o informačných systémoch v.s.

Čítať celý článok...
 
Oznam: Detská lekárka MUDr. Gasperová

Oznamujeme Vám, že MUDr. Gasperová Jana od 24. 7. do 4.8.2017  a 14.8. do 25.8.2017 nebude ordinovať , zastupovanie je zabezpečené u MUDr. Beľovej.   

 
Verejná vyhláška

Obec Málinec, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade so zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov vydáva "Stavebné povolenie" žiadateľovi: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina : Verejná vyhláška 

 
Pozvánka: Deň stromu 2017


 
OZNAM: TSP v nových priestoroch

Pracovisko Terénnej sociálnej práce je od 28.11.2016 presťahované do priestorov starej základnej školy ( budova ISC a Komunitného centra) na Školskej ulici, vchod z dvora!

 
Obec Málinec na rádiu REGINA !!!

Dňa 7. júna 2015 v Nedeľu o 11:00hod rádio REGINA odvysielalo  reláciu ZVONY NAD KRAJINOU, kde sa v zvukovom miestopise Slovenska predstavila naša obec Málinec! Záznam s rozhlasovej relácie si môžete vypočuť v archíve rárda Regina po kliknutí na odkaz! 

http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1709/227111

 
Telefónny zoznam obce Málinec

V tejto sekcii nájdete telefónne kontakty na obyvateľov obce Málinec, ako aj na organizácie, ktoré fungujú v Málinci.

Čítať celý článok...
 
Oznam - prevádzkovanie pohrebísk obce Málinec
Čítať celý článok...