Kto je online

Now online:
  • 1 guest
Latest members:
  • adida
  • zelinka
  • robo
Total members: 42

Facebook FanBox

Obec Málinec na Facebooku

Meniny

Sobota, 22. November 2014

Dnes má meniny
Cecília
Zajtra má meniny
Klement

RSS

Málinec Málinec

Toto webové sídlo je momentálne v prestavbe. Stránka sa upravuje z dôvodu plnenia kritérií podľa zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy.

Čítať celý článok...
 
Zámer o predaji obecného majetku 12.11.2014
OBEC     MÁLINEC
–––––––––––––––––-
 
 
 
Zámer o predaji obecného majetku
 
 
 
 
     Obec Málinec , v zmysle § 9a, písm. c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 6.11.2014 č. 5/2014, bod 2/f , zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.
Čítať celý článok...
 
Zámer o prenájom obecného majetku - nebytových priestorov zo dňa 13.11.2014
OBEC     MÁLINEC
–––––––––––––––––-
Zámer na prenájom obecného majetku – nebytových priestorov
 
Obec Málinec, so sídlom Málinec č. 474, v zmysle § 9a, ods.9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Málinci           č. 5/2014, bodu  4/e, zo dňa 6.11.2014 zverejňuje
Čítať celý článok...
 
Zámer o prenájme obecného majetku zo dňa 12.11.2014
OBEC     MÁLINEC
–––––––––––––––––-
 
 
Zámer o prenájme obecného majetku
 
 
 
 
     Obec Málinec , v zmysle § 9a, ods.9,  zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 6.11.2014 č. 5/2014, bod 2/e , zverejňuje zámer na prenájom nehnuteľnosti z majetku obce.
 
Čítať celý článok...
 
výsledky volieb 15.11.2014

Zápisnica miestnej volebnej komisie
o výsledku volieb v obci Málinec do obecného zastupiteľstva a starostu obce, konaných dňa 15.11.2014


Počet volebných obvodov: 1
Počet volebných okrskov: 2
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 2
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1142
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 690
Počet odovzdaných obálok: 690
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ: 675
Počet poslancov, ktorý sa mal voliť: 9
Počet zvolených poslancov: 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 688

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:
1. Juraj Janšto SMER-SD 404
2. Víťazoslav Zákopčan, Ing. Nezávislý kandidát 359
3. Ján Kvasnica SMER-SD 347
4. Ivan Urda, Mgr. Strana moderného Slovenska 328
5. Jaroslav Faťara Ing. PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 272
6. Dušan Michalove, Ing. PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 264
7. Jozef Starove, Bc. SMER-SD 252
8. Ľuboslav Jablonský, Mgr. PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 240
9. Ľuboš Tatranský, MVDr. NOVÁ DEMOKRACIA 213

Náhradníci –kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

1. Marta Findrová NOVÁ DEMOKRACIA 189
2. Peter Turic, Mgr. SIEŤ 181
3. Ivana Tóčiková TIP 155
4. Anna Pilátová SNS 143
5. Mário Gonda, Ing. SNS 119
6. Pavel Faťara, Ing. NOVÁ DEMOKRACIA 117
7. Július Schlenc NOVÁ DEMOKRACIA 103
8. Ján Tokár SMER-SD 103
9. Peter Stašák SMER-SD 85

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:
1. Igor Čepko, Ing. SMER-SD, SNS 255
2. Marian Detvan Nezávislý kandidát 142
3. Igor Lacko, Ing. Nezávislý kandidát 212
4. Drahomír Melich Nezávislý kandidát 79

Za starostu obce bol zvolený Ing. Igor Čepko
Účasť občanov vo voľbách: 60 %

V Málinci, 15.11.2014
Bc. Michaela Faťarová, zapisovateľka MVK
 

 

Vážení občania oznamujeme Vám, že od 29. septembra 2014

 je v prevádzke

Obecná MUŠTÁREŇ

Poplatky za služby pre občanov s trvalým pobytom v obci Málinec:

Mletie : 1,00,-Eur / vrece

Mletie, lisovanie : 1,50,- Eur / vrece

Mletie, lisovanie, pasterilizovanie : 2,00,- Eur / vrece

Poplatky za služby pre občanov , ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Málinec:

Mletie: 2,00,-Eur/ vrece 

Mletie,lisovanie: 2,50,- Eur / vrece

Mletie,lisovanie,pasterilizovanie: 3,00,- Eur / vrece

Zapísať sa môžete na Obecnom úrade Málinec alebo na tel.č.: 047/4291120 od 22.9.2014

 
Plán výstavby Obce Málinec rok 2014

       Návrh plánu výstavby a investičných akcií obce Málinec

 na rok 2014.

 

Do plánu  výstavby a investičných akcií obce Málinec na rok 2014 navrhujeme akcie, ktoré sa nám nepodarilo pre nedostatok finančných prostriedkov realizovať v roku 2013, na ktoré sme podali žiadosti na finančné prostriedky na tento rok a ktoré vyplynuli zo súčasných potrieb obce.

Čítať celý článok...
 
OZNAM

Ordinačné hodiny - Poliklinika Poltár

Čítať celý článok...
 
OBCE 2014

SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ  A MARKETINFOVÁ SPOLOČNOSŤ a.s.

Celonárodný projekt na rozvoj obcí a miest 
Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov 2014

Plán vývozu komunálneho odpadu pre rok 2014


Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
1. 2.1. 12.2. 12.3. 9.4. 7.5. 4.6. 2.7. 13.8. 10.9. 8.10. 5.11. 3.12.
2. 15.1. 26.2. 26.3. 24.4. 21.5. 18.6. 16.7. 27.8. 24.9. 22.10. 20.11. 17.12.
3. 29.1. - - - - - 30.7. - - - - -

Plán vývozu plastov pre rok 2014


Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
1. 23.1. 19.2. 19.3. 16.4. 28.5. 25.6. 23.7. 7.8. 5.9. 15.10. 13.11. 11.12.
 
Oznam

 

Na OÚ Málinec si môžete zakúpiť unikátne dielo autorov Jána Žiláka a Pavla Hlodáka

Zrod a vývoj slovenského skla s podtitulom Sklárne stredného Slovenska.

Autori popisujú vznik a vývoj sklárskej výroby na strednom Slovensku, prácu sklárskych majstrov, mapujú sklárskych podnikateľov ,objasňujú genealógiu významných sklárskych rodov. Našim občanom sa nostalgicky pripomenie naša Skláreň Málinec v kapitolách autorov. 

Predajná cena knihy je 21,- Eur     /formát knihy A4, str. 256, bohaté ilustrácie/

 
Kamerový systém v obci Málinec

Vážení občania informujeme Vás, že vďaka finančnej podpore Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality bol podporený projeket "Kamerový systém prostriedok prevencie kriminality". 

Monitorované sú : Námestie SNP, Hlavná ulica, Zdravotné stredisko. Monitorovaný priestor je označený. V budúcnosti sa plánuje rozšírenie kamerového systému na ďalšie lokality obce.

Veríme, že kamerový systém prispeje k bezpečnosti obce a prevencii protispoločenskej činnosti!

 
Oznam - prevádzkovanie pohrebísk obce Málinec

V zmysle prevádzkového poriadku pohrebiska obce Málinec, Vám oznamujeme, že na Obecnom úrade v Málinci,sa uzatvárajú zmluvy na hrobové miesta za svojich zosnulých na cintoríne v dedine a na cintoríne v Hute. Každé hrobové miesto bude mať zmluvu uzatvorenú na 10 rokov.

Poplatok:  
Dvojhrob 15 €
Jednohrob 7 €
detský hrob a urna 5 €

Za týmto účelom Vás žiadame, aby ste sa dostavili počas úradných hodín na Obecný úrad v Málinci a uzatvorili zmluvy na hrobové miesta !

 
Telefónny zoznam obce Málinec

V tejto sekcii nájdete telefónne kontakty na obyvateľov obce Málinec, ako aj na organizácie, ktoré fungujú v Málinci.

Čítať celý článok...
 
Požičovňa zdravotných pomôcok

Dňa 16.3.2011 bola na základe potrieb občanov obce Málinec zriadená Požičovňa zdravotných pomôcok. Za pomoci ZMOS-u sa obci Málinec podarilo získať z  Nórskazdravotné pomôcky akoinvalidné vozíky 2 ks, rolátory ( vozíky na chodenie) 2ks, ktoré sú teraz k dispozícii na zapožičanie.

Čítať celý článok...