Toto webové sídlo je momentálne v prestavbe. Stránka sa upravuje z dôvodu plnenia kritérií podľa zákona č.275/2006 Z.z. o informačných systémoch v.s.

Čítať celý článok...
 
Operačný program FEAD

POTRAVINOVÝ a HYGIENICKÝ BALÍK

Dňa 28.10.2016 /  piatok / o10:00 hod  na námestí obce Málinec, bude Slovenský Červený kríž  distribuovať konečným prijímateľom odkázaným na DHN potravinové a hygienické balíčky. 

Čítať celý článok...
 
POZVÁNKA:

Obec Málinec pri príležitosti MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Vás srdečne pozýva  dňa  21.10.2016 /piatok/ o 14:30 hod do Spoločenského domu v Málinci.

Program: báseň, privítanie-príhovor,

prezentácia hostí z Báčskeho Petrovca,

vystúpenie folklórneho súboru  Málinčok,

slávnostý obed a a malá pozornosť pre každého seniora.

 
Oznam: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v  Málinci v súlade s § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia č. 3/2016,  bod 3, zo dňa 30.6.2016 vyhlasuje

 výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce Málinec

Čítať celý článok...
 
Oznam Muštáreň

Vážení občania oznamujeme Vám, že od  26. septembra 2016 je v prevádzke obecná MUŠTAREŇ

Zapísať sa môžete na Obecnom úrade Málinec u Ing. Juraja Geľhoša alebo na tel.č.: 047/4291120 

Služby a poplatky

 
POZVÁNKA: Deň prezentácie Mikroregiónu Hornohrad

Výsledky najlepšej Hornohradskej klbásy 2016: 1.miesto: Rovňany, 2. miesto: Hradište, 3. miesto:  Veľká Ves.


 
Nová kniha Júliusa Lomenčíka

Knihu si môžete zakúpiť u kultúrnej referentky p. A. Kančovej na OÚ Málinec!

Cena: 8,00Eur

Čítať celý článok...
 
Obec Málinec na rádiu REGINA !!!

Dňa 7. júna 2015 v Nedeľu o 11:00hod rádio REGINA odvysielalo  reláciu ZVONY NAD KRAJINOU, kde sa v zvukovom miestopise Slovenska predstavila naša obec Málinec! Záznam s rozhlasovej relácie si môžete vypočuť v archíve rárda Regina po kliknutí na odkaz! 

http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1709/227111

 
Výsledky volieb do NR SR 2016

Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR 5.3.2016 v obci Málinec
Čítať celý článok...
 
Zberný dvor biologicky rozložiteľného odpadu - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Ako kompostovať ??? / brožúry s informáciami

    

                            Viac informácii o kompostovaní a narábaní s odpadmi nájdete na www.kompost.sk alebo www.priateliazeme.sk

Čítať celý článok...
 
Telefónny zoznam obce Málinec

V tejto sekcii nájdete telefónne kontakty na obyvateľov obce Málinec, ako aj na organizácie, ktoré fungujú v Málinci.

Čítať celý článok...
 
Oznam - prevádzkovanie pohrebísk obce Málinec
Čítať celý článok...
 
Úradné hodiny - Živnostenský úrad Poltár
Čítať celý článok...
 
Kamerový systém v obci Málinec

Čítať celý článok...