Rímskoatolícka cirkev v Málinci
Obsah článku
Rímskoatolícka cirkev v Málinci
Archív: činnosť farského úradu v rokoch 2000-2008
História
Celý článok

 • Rímskokatolícky farský úrad Málinec, Hlavná 496/57, 985 26 Málinec, okres Poltár
 • Tel:+421 474 291 166
 • web stránka: www.malinec.fara.sk
 • Správca farnosti: od 1.8.2011 vdp. Mgr. Miroslav Fabiny
 • Cirkevné začlenenie: dekanát Lučenecký (Novohradský)
 • Diecéza: Rožňavská

 

 

 

 

 

 

Do farnosti Málinec patria tieto obce:

Málinec 613 rímokatolíkov
Ozdín 60 r.k.
Bystrička 35 r.k.
Rovňany 110 r.k.
Uhorské 190 r.k.
Hradíšte 85 r.k.
Krná 17 r.k.
spolu 1110 r.k.

Kostoly:

Málinec

Farský kostol „Najsvätejšej trojice" 

Posvätený : Mons. E. Kojnokom, rožňavským biskupom 13.nov. 1994

Rovňany

Filiálny kostol „Najsvätejšieho srdca Ježišovho"

Posvätený : Mons. E. Kojnokom, rožňavským biskupom 23.aug. 1997

Ozdín

Kaplnka sv. Galla, pustovníka

Posvätená : Mons. E. Kojnokom, rožňavským biskupom 14. nov. 1999

Súčasnosť farnosti:

Spolok sv. Vojtecha: Počet členov SSV vo farnosti 25.

Katolícka tlač vo farnosti:

  • Katolické noviny, Posol
  • Sv. Ruženec
  • Sv. Písmo pre každého
  • Liturgia
  • Rozmer
  • Fórum života

 

Z kroniky rímskokatolíckej cirkvi Málinec

Vyučovanie náboženstva: šk. rok 2014/2015

  • ZŠ Málinec – 27detí

Počet krstov

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

1

3

4

6

1

4


Počet pohrebov

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

19

9

17

3

9

11


Počet cirkevných sobášov

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014


2 4 1
1

 

Počet prvopríjmajúcich detí

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014


7

10
 

 

Vysluhovanie sviatosti birmovania

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

12


19 

Úcta k Božiemu Milosrdenstvu

.

V Rovňanoch sa nachádza obraz Božieho Milosrdenstva (Ježiša životnej veľkosti), ktorý otec Mons. E. Kojnok slávnostným spôbom pri svätej omši o 15 hod. v nede¾u Božieho Milosrdenstva 11. apríľa 1999 za účasti veriacich a viacerých kňazov slávnostne posvätil.

Od tohto dňa sa tam veriaci každodenne stretávajú na Korunku Božieho Milosrdenstva. V deň keď je sv. omša sa modlí pol hodinu pred ňou, ostatné dni vždy o 15 hod.

Menšie obrazy sú aj v Málinci a Ozdíne.

Rovňany - 1

Uhorské - 1

Málinec - 2 ruže

ruzenec