KPSS - Dotazníkový prieskum PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 18 Júl 2018 14:32
Vážení občania, obec Málinec sa na Vás obracia v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie rokov 2018 - 2022 s prosbou o spoluprácu. Vyplnením dotazníka máte možnosť zapojiť sa do samotného procesu komunitného plánovania. S Vašou pomocou takto dokážeme účinnejšie zistiť nedostatky v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb v našej obci. Dotazník je anonymný. Údaje z vyplnených dotazníkov budú použité výlučne pre potreby spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb obce Málinec. Dotazník Vás prosíme vyplniť najneskôr do 07.08.2018. Ďakujeme za Váš čas a spoluprácu.