Zmluvy 2017 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
 

ZMLUVY rok 2017

Číslo zmluvy

Popis predmetu zmluvy

Cena v Eur

Identifikačné údaje zmluvnej strany

Dátum zverejnenia zmluvy

46/2017/§54-CnTP-A3 Dohoda o poskytnutí fin.príspevku na NP Cesta na trh práce 22 347,72 UPSVaR Lučenec 28.4.2017
- Zmluva o poskytovaní audítorských služieb  1000,00 A.K.I. AUDIT s.r.o. Lučenec 12.4.2017
- Zmluva o poskytnutí dotácie na žiacky futbalový oddiel TJ Málinec 575,00 Telovýchovná jednota Málinec , zast. P. Melichom 12.4.2017
- Dodatok č.1  k Dohode o menších obecných službách 17/29/052/82  - UPSVaR Lučenec 4.4.2017
042/4.1MP/2013 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP - Zberný dvor - Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava 30.3.2017
- Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť žiakov v ZŠ BB 50,00 Základná škola B. Bystrica zast. PeaDr. J. Bukovou 27.3.2017
KO/02/2017 Zmluva o vývoze komunálneho odpadu - Kalypso n.o. Košice, zast. Ing. J. Kardoš  27.3.2017
5190034487 Zmluva  úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 45,50 Komunálna poisťovňa a.s. VIG, Bratislava 23.3.2017
25/BB/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na prevenciu kriminality - rozšírenie kamerového systému 6 200,00 Ministerstvo vnútra SR, Baratislava 23.3.2017
- Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť žiakov v ZŠ PT 175,00 Mesto Poltár, zast. primátorom P. Gavalcom, Poltár 22.3.2017
- Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť žiakov 2 200,00 Základná škola Málinec zast. Mgr. Karol Čonka 20.3.2017
- Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov 420,00 Kalypso n.o. Košice 15.3.2017
- Zmluva o poskytovaní služieb v KC - Jurková Monika, Málinec 3.3.2017
- Dodatok č. 1 k dohode č.: 16/29/52A/188 - UPSVaR Lučenec 28.2.2017
- Dodatok č. 1 k dohode č.:16/29/52A/341 - UPSVaR Lučenec 28.2.2017
17/29/052/82 Dohoda o podmienkach zabezpečovania aktivačnej činnosti formou menšých obecných služieb 5804,40 UPSVaR Lučenec 28.2.2017
- Dohoda o zabezpečení dopĺňania knižného fondu na rok 2017 300,00 Novohradská knižnica , Lučenec 22.2.2017
- Poskytnutie dotácie projekt: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v marginalizovaných rómskych komunitách v obci Málinec 6000,00 Ministerstvo vnútra SR 10.2.2017
- Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku 3,00/ rok Mgr. Štefan Chrastina, Málinec 7.2.2017
- Kúpno predajná zmluva - oceľový sklad 10,00 Golianová Elena, Sklárske 391/3, Málinec 27.1.2017
- Zmluva  o dielo - Rekonštrukcia strechy školskej jedálne pri ZŠ Málinec 33 401, 58

Construct s.r.o. Lučenec,  zast. Ing. I. Podhora

25.1.2017
- Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Jednota 14 600,00 Telovýchovná jednota - Jednota, zast. Melich P. 18.1.2017
- Zmluva o poskytnutí dotácie Klub dôchodcov 300,00 Klub dôchodcov Málinec, zast. Fodorová Z. 18.1.2017
- Zmluva o poskytnutí dotácie OZ Slov. zväzu protifašistických bojovníkov 800,00 OZ Slovenského zväzu prosifašistických bojovníkov, zast. Mgr. Tokár J. 18.1.2017
- Zmluva o poskytnutí dotácie Dobrovoľný hasičský zbor 7000,00 Dobrovoľný hasičský zbor Málinec, zast. Mgr. Zákopčanová H. 18.1.2017
- Zmluva o diele - školenie a preskúšanie zváračov 58,00 Ing. Ján Bakič, Lučenec 12.1.2017
16/29/52A/341 Dohoda o zabezpečení dobrovoľníckej služby 278,70 ÚPSVR Lučenec 10.1.2017
- Kúpno predajná zmluva - oceľový sklad 10,00 Oláhová Monika, Sklárska 389/7, Málinec 5.1.2017
- Kúpno-predajná zmluva - oceľový sklad 10,00 Machalová Alena, Sklárska 389/7, Málinec 5.1.2017
- Zmluva o poskytnutí reg. príspevku - Akčný plán rozvoja okresu Poltár 30 000,00 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 5.1.2017
Posledná úprava Piatok, 28 Apríl 2017 06:44