Zmluvy 2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 09 Január 2018 08:44

ZMLUVY 2018

Číslo zmluvy

Popis predmetu zmluvy

Cena v Eur

Identifikačné údaje zmluvnej strany

Dátum zverejnenia zmluvy

- Kúpna zmluva - nehnuteľný majetok 29,70 a 9,90 Mgr. Andrea a Ján Melichovci, Málinec a  Denisa Hroncová, Málinec 18.05.2018
- Zmluva o dielo - spracovanie KPSS 500,00 PRODEM, zast. P. Uhrin, Hradište 15.05.2018
- Zmluva o spolupráci -rekonštrukcia futbalového ihriska - Slovenský futbalový zväz, Bratislava 15.05.2018
- Zmluva o podaní umelec. výkonu - divadlo DM 190,00 OZ Opona, Poltár zast.:V. Kojnoková 14.5.2018
- Zmluva audítorské služby - audit účtovnej závierky 2017 1680,00 A.K.I. AUDIT s.r.o., Lučenec 09.05.2018
18/29/50J/10 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu reg. zamestnanosti podľa § 50j 4663,80 UPSVaR Lučenec 04.05.2018
tz2018-04-30vs1 Zmluva o aktualizácii programov 72,00 TOPSET Solutions s.r.o. , Stupava 04.05.2018
- Zmluva o podaní umeleckého výkonu - účinkovanie na stavaní mája 200,00 DIAMONT, zast. J. Kminiak , Hradište 30.04.2018
- Kúpna zmluva - nehnuteľnosť 486,90 Jana Findrová, Málinec 30.04.2018
č.z 38 468 Zmluva o poskytnutí dotácie - materálno technické vybavenie DHZO 3000,00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 24.04.2018
18/29/052/1 Dohoda o zabezpečení aktivačnej činnosti 4771,80 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Lučenec 05.04.2018
18/29/52A/22 Dohoda o zabezpečení a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľ. služby 300,12 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Lučenec 03.04.2018
- Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť pre deti a žiakov do 15 rokov 810,00/rok Teleovýchovná jednota Málinec, zastúpená: Ing. Turicom P.  23.3.2018
- Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie  1000,00 DHZ, zastúpený:  Mgr. Zákopčanová Helena 23.3.2018
4300084959 Zmluva o pripojení zariadenia -zníženie MRK - Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina 23.3.2018
- Zmluva o poskytnutí dotácie - navýšenie 200,00 ZO SZPB 23.3.2018
- Kúpno predajná zmluva -palivové drevo 300,00 Roman Kovaľančík, Málinec 23.3.2018
- Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť detí a žiakov do 15 rokov 2460,00/rok ZŠ Málinec , zast. Mgr. K. Čonka 23.3.2018
- Kúpna zmluva - predaj bytu 362,15 M. Balog a A. Kapurová, Málinec 1.3.2018
- Zmluva o poskytnutí dotácie projektu "Dokončenie rekonštrukcie miestnej komunikácie v MRK obci Málinec 5 000,00 Ministerstvo vnútra SR 7.02.2018
- Dohoda o ukončení prenájmu nebytových priestorov - Towercom a.s. , Bratislava 30.1.2018
- Zmluva o poskytnutí dotácie  - TJ Jednota 15 600,00/rok Telovýchovná Jednota-Jednota, zstúpený: Peter Melich 23.1.2018
- Kúpna zmluva - nehnuteľnosť 246,60  Ing. R. Pastva, B. Bystrica, a Mgr. R. Pastvová, Málinec 22.1.2018
- Dohoda o splátkovom kalendáry 40 921,00 TESLUX s.r.o. 17.1.2018
- Dodatky k zmluve o poskytovaní verejných služieb - telefónne linky OÚ - Slovak Telekom a.s., Bratislava 16.1.2018
- Zmluva o poskytnutí dotácie - ZO SZPB 600,00 ZO SZPB, zastúpený: Mgr. Tokár Ján 12.1. 2018
- Zmluva o poskytnutí dotácie  - DHZ 7 000,00 DHZ, zastúpený:  Mgr. Zákopčanová Helena 12.1.2018
- Zmluva o poskytnutí dotácie - Klub dôchodcov 300,00 Klub dôchodcov, zastúpený: Fodorová Zdenka 12.1.2018
- Dodatok č.5 o prenájme nebytových priestorov k zmluve č.2/2007/08 - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 11.1.2018
17/29/054/250 Dohoda o poskytnutí fin. prostriedkov na podporu vytvárania prac. miest. 5 372,00 UPSVaR Lučenec 10.1.2018
- Protokol o odovzdaní a prevzatí - nasávacie hadice: Hasičský zbor - Ministerstvo vnútra SR  10.1.,2017
- Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku 26,20 / rok Ján Urda, Školská 215, Málinec 2.1.2018
Posledná úprava Piatok, 18 Máj 2018 14:06