Zmluvy 2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 09 Január 2018 08:44

ZMLUVY 2018

Číslo zmluvy

Popis predmetu zmluvy

Cena v Eur

Identifikačné údaje zmluvnej strany

Dátum zverejnenia zmluvy

- Kúpna zmluva - predaj bytu 362,15 M. Balog a A. Kapurová, Málinec 1.3.2018
- Zmluva o poskytnutí dotácie projektu "Dokončenie rekonštrukcie miestnej komunikácie v MRK obci Málinec 5 000,00 Ministerstvo vnútra SR 7.02.2018
- Dohoda o ukončení prenájmu nebytových priestorov - Towercom a.s. , Bratislava 30.1.2018
- Zmluva o poskytnutí dotácie  - TJ Jednota 15 600,00/rok Telovýchovná Jednota-Jednota, zstúpený: Peter Melich 23.1.2018
- Kúpna zmluva - nehnuteľnosť 246,60  Ing. R. Pastva, B. Bystrica, a Mgr. R. Pastvová, Málinec 22.1.2018
- Dohoda o splátkovom kalendáry 40 921,00 TESLUX s.r.o. 17.1.2018
- Dodatky k zmluve o poskytovaní verejných služieb - telefónne linky OÚ - Slovak Telekom a.s., Bratislava 16.1.2018
- Zmluva o poskytnutí dotácie - ZO SZPB 600,00 ZO SZPB, zastúpený: Mgr. Tokár Ján 12.1. 2018
- Zmluva o poskytnutí dotácie  - DHZ 7 000,00 DHZ, zastúpený:  Mgr. Zákopčanová Helena 12.1.2018
- Zmluva o poskytnutí dotácie - Klub dôchodcov 300,00 Klub dôchodcov, zastúpený: Fodorová Zdenka 12.1.2018
- Dodatok č.5 o prenájme nebytových priestorov k zmluve č.2/2007/08 - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 11.1.2018
17/29/054/250 Dohoda o poskytnutí fin. prostriedkov na podporu vytvárania prac. miest. 5 372,00 UPSVaR Lučenec 10.1.2018
- Protokol o odovzdaní a prevzatí - nasávacie hadice: Hasičský zbor - Ministerstvo vnútra SR  10.1.,2017
- Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku 26,20 / rok Ján Urda, Školská 215, Málinec 2.1.2018
Posledná úprava Štvrtok, 01 Marec 2018 15:28