Rekonštrukcia zavlažovacieho systému PDF Tlačiť E-mail

Projekt pod názvom: "Rekonštrukcia zavlažovacieho systému"

Miesto realizácie: Futbalový štadión Málinec

Projekt bol podporený Slovenským futbalovým zväzom v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok 2018 v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. 

Poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu: 10 000,00 eur

Spolufinancovanie: 4 666,66 eur