Otváracie hodiny a harmonogram aktivít Tlačiť
Piatok, 06 Máj 2016 01:00

Pravidelné aktivity Komunitného centra Málinec

Deň/čas

aktivity

07:30 – 11:30

11:30 – 12:00

12:00 – 15:30

Pondelok

 

Sociálne poradenstvo

 

Individuálna konzultačno – poradenská činnosť riešenia sociálnych problémov

 

Príprava na aktivity

obed

Príprava na vyučovanie (pomoc s domácimi úlohami)

Šikovné pršteky

Utorok

obed

Môj počítač

Škola s úsmevom

Streda

obed

Príprava na vyučovanie (pomoc s domácimi úlohami)

Picasso (práca s farbami)

Štvrtok

obed

Srdce na dlani (výchovno-preventívny program)

Tvorivé popoludnie

Piatok

obed

Športovo-relaxačné aktiviy 

Môj počítač

Sanitárny deň (nepárny týždeň)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Komunitnom centre sa vykonávajú aj nepravidelné skupinové a komunitné aktivity, ako napr. Máj, Deň matiek, Návšteva obecného múzea, Jún Deň otcovJúl/August Aktivity počas letných prázdnin, prednášky na rôzne spoločenské a vzdelávacie témy a tvorivé aktivity pre deti a mládež.

V prípade záujmu zo strany občanov (kluby, občianske porady, a podobne) je možné dohodnúť čas mimo otváracích hodín.