Málinec http://www.malinec.sk/ Sat, 23 Sep 2017 00:15:02 GMT FeedCreator 1.8.0-dev (info@mypapit.net) Výkup papiera, oleja http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/627-vykup-papiera-oleja-pet-flia

]]>
Thu, 21 Sep 2017 06:56:20 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/627-vykup-papiera-oleja-pet-flia
Uznesenie č. 4/2017 http://www.malinec.sk/samosprava-oz/626-uznesenie-42017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 25.8.2017

]]>
Tue, 12 Sep 2017 12:17:20 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-oz/626-uznesenie-42017
Pozvánka Mikroregióu Hornohrad http://www.malinec.sk/kultura-blog/623-pozvanka-mikroregiou-hornohrad     ]]> Tue, 15 Aug 2017 10:51:23 GMT http://www.malinec.sk/kultura-blog/623-pozvanka-mikroregiou-hornohrad Prieskum záujmu o premávanie autobusu do PT cez víkend http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/622-prieskum-zaujmu-o-premavanie-autobusu-do-pt-cez-vikend ]]> Wed, 09 Aug 2017 12:59:31 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/622-prieskum-zaujmu-o-premavanie-autobusu-do-pt-cez-vikend Prieskum záujmu o výstavbu nových bytov http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/621-prieskum-zaujmu-o-vystavbu-novych-bytov

]]>
Wed, 09 Aug 2017 12:45:44 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/621-prieskum-zaujmu-o-vystavbu-novych-bytov
Bezplatné internetové pripojenie- Wi-Fi ZÓNA http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/620-bezplatne-internetove-pripojenie-wi-fi-zona ]]> Wed, 09 Aug 2017 11:40:08 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/620-bezplatne-internetove-pripojenie-wi-fi-zona Málinský spravodajca 2/2017 http://www.malinec.sk/malinsky-spravodajca/619-malinsky-spravodajca-22017

]]> Tue, 08 Aug 2017 08:27:21 GMT http://www.malinec.sk/malinsky-spravodajca/619-malinsky-spravodajca-22017 Málinský spravodajca http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/618-malinsky-spravodajca Málinskí spravodajca č. 2

]]>
Fri, 21 Jul 2017 11:04:46 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/618-malinsky-spravodajca
Zámer o predaji obecného majetku z dňa 04.07.2017, parcela 854/5 http://www.malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/617-zamer-o-predaji-obecneho-majetku-z-da-04072017a Obec Málinec , v zmysle § 9a, ods.1 písm.c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 30.6.2017 č. 3/2017, bod 2/j , zverejňuje zámer o odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce.

Popis nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. Málinec, vedená na LV 742, parcela č. 854/5 o výmere 260 m2, vedená ako záhrady, parc.č. 854/6 o výmere 48 m2, vedená ako zastavané plochy, parc.č. 854/7 o výmere 233 m2, vedená ako zastavané plochy, celková výmera 541 m2, podľa geometrického plánu číslo: 46545077-34/2017, vyhotoveného dňa 13.6.2017 Ing. Martinom Falťanom.
Minimálna cena nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku číslo 03/2017 znalkyne v odbore stavebníctva Ing. Boženy Hadadovej , zo dňa 19.1.2017 nasledovne:

Jednotková hodnota pozemku - 0,90 €/m2

Záujemcovia o odkúpenie vyššie uvedených nehnuteľností, môžu svoje cenové ponuky doručiť
na Obecný úrad v Málinci, v termíne do 21.8.2017 do 15.00 hod.


Zámer o odpredaji sa zverejňuje:
1. na úradnej tabuli obce Málinec
2. na internetovej stránke obce Málinec


V Málinci, 4.7.2017


Ing. Igor Čepko
starosta obce

]]>
Tue, 04 Jul 2017 12:27:28 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/617-zamer-o-predaji-obecneho-majetku-z-da-04072017a
Zámer o predaji obecného majetku z dňa 04.07.2017, parcela 854/1 http://www.malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/616-zamer-o-predaji-obecneho-majetku-z-da-04072017 Obec Málinec , v zmysle § 9a, ods.1 písm.c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 30.6.2017 č. 3/2017, bod 2/k , zverejňuje zámer o odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce.
Popis nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. Málinec, vedená na LV 742, parcela č. 854/1 o výmere 274 m2, vedená ako záhrady, podľa geometrického plánu číslo: 46545077-34/2017, vyhotoveného dňa 13.6.2017 Ing. Martinom Falťanom.
Minimálna cena nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku číslo 03/2017 znalkyne v odbore stavebníctva Ing. Boženy Hadadovej , zo dňa 19.1.2017 nasledovne:

Jednotková hodnota pozemku - 0,90 €/m2

Záujemcovia o odkúpenie vyššie uvedených nehnuteľností, môžu svoje cenové ponuky doručiť
na Obecný úrad v Málinci, v termíne do 21.8.2017 do 15.00 hod.


Zámer o odpredaji sa zverejňuje:
1. na úradnej tabuli obce Málinec
2. na internetovej stránke obce Málinec


V Málinci, 4.7.2017
Ing. Igor Čepko 

]]>
Tue, 04 Jul 2017 12:02:53 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/616-zamer-o-predaji-obecneho-majetku-z-da-04072017
Uznesenie č.3/2017 http://www.malinec.sk/samosprava-oz/615-uznesenie-32017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 30. júna 2017

]]>
Tue, 04 Jul 2017 11:54:02 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-oz/615-uznesenie-32017
Uznesenie č.2/2017 http://www.malinec.sk/samosprava-oz/612-uznesenie-22017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 1. júna 2017

]]>
Tue, 20 Jun 2017 12:31:44 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-oz/612-uznesenie-22017
Zámer o predaji obecného majetku z dňa 15.06.2017 http://www.malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/611-zamer-o-predaji-obecneho-majetku-z-da-15062017 Obec Málinec , v zmysle § 9a, písm. c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 1.6.2017 č. 2/2017, bod 2/l , zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.

 Popis nehnuteľnosti:

 Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. obce Málinec, je zapísaná  na LV č.742, parcela č.

834, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere  23  m2

838/1, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere  3598 m2

818/2, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere  1443 m2

835, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere  23 m2

836, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere  24 m2

837, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere  21 m2

Minimálna cena nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku číslo 03/2017 znalkyne v odbore stavebníctva Ing. Boženy Hadadovej , zo dňa 19.1.2017 nasledovne:

 Jednotková hodnota pozemku   -   0,90 €/m2

 Záujemcovia o odkúpenie vyššie uvedenej nehnuteľnosti, môžu svoje cenové ponuky doručiť na Obecný úrad v Málinci, v termíne do 21.8. 2017 do 15.00 hod.

V Málinci, 15.6.2017

Ing. Igor Čepko -  starosta obce 

]]>
Fri, 16 Jun 2017 05:48:46 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/611-zamer-o-predaji-obecneho-majetku-z-da-15062017
Pozvánka: Deň stromu 2017 http://www.malinec.sk/component/content/article/609-pozvanka-de-stromu-2017

]]>
Fri, 09 Jun 2017 08:42:01 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/609-pozvanka-de-stromu-2017
Zámer o prenájme z dňa 1.6.2017 http://www.malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/608-zamer-o-prenajme-z-da-162017 Obec Málinec , v zmysle § 9a, ods.9,  zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 01.06.2017 č. 2/2017, bod 2/e , vyhlasuje zámer na prenájom nehnuteľnosti z majetku obce.

Popis nehnuteľnosti:

Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú.  obce Málinec, zapísaná na LV č. 742, parcela č. 474/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2.

 Výšku nájomného za prenájom nehnuteľnosti stanoví Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením.

 Záujemcovia o prenájom  vyššie uvedenej   nehnuteľností, môžu svoje žiadosti o prenájom, spolu s navrhovanou výškou nájomného predložiť na Obecný úrad v Málinci v úradných hodinách, v termíne do 23.6.2017 do 15:00hod v zapečatenej obálke s označením " Prenájom nehnuteľnosti - neotvárať". 

 Zámer o prenájme sa zverejňuje: 

1. na úradnej tabuli obce Málinec

2. na internetovej  stránke obce Málinec

 

V Málinci, 2.6.2017

Ing. Igor Čepko- starosta obce 

]]>
Tue, 06 Jun 2017 08:46:30 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/608-zamer-o-prenajme-z-da-162017
Pozvánka: Medzinárodný DEŇ DETÍ http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/607-pozvanka-medzinarodny-de-deti

Medzinárodného dňa detí,

pozýva všetky deti a dospelých na turistický výstup na hrad Ozdín dňa 4.júna 2017 (nedeľa)

Čas odchodu 10:00hod z námestia obce Málinec. Pripravené bude občerstvenie ( opekačka, guľáš, čapovaná kofola, čapované pivo) a rôzne zaujímavé aktivity!

Ďalej Vás pozývame na varieté pre deti - Piráti z Karibiku dňa 5. júna 2017 (pondelok) o 18:00 hod v Spoločenskom dome Málinec.

Vstupné pre deti: 0,00eur   dospelí: 3,00eur

]]>
Wed, 31 May 2017 07:46:16 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/607-pozvanka-medzinarodny-de-deti
Zápisnice OZ Málinec http://www.malinec.sk/component/content/article/41-zapisnice-z-oz-malinec/604-zapisnica-oz-malinec Zápisnica zo zasadnutia OZ k 25.8.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ k 30.6.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ k 1.6.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ k 15.3.2017

]]>
Tue, 16 May 2017 09:55:50 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/41-zapisnice-z-oz-malinec/604-zapisnica-oz-malinec
Súhrnné správy VO 2017 http://www.malinec.sk/component/content/article/35-profil-verejneho-obstaravatea/601-suhrnne-spravy-vo-2017 Súhrnná správa IV. štvrťrok 2017 Hodnota zákazky v Eur bez DPH
Dátum zverejnenia výzvy Predmet zákazky
Úspešný uchádzač                                        

 

Súhrnná správa III. štvrťrok 2017
Hodnota zákazky v Eur bez DPH
Dátum zverejnenia výzvy Predmet zákazky
Úspešný uchádzač
       
       
       
       

 

Súhrnná správa II. štvrťrok 2017
Hodnota zákazky v Eur s DPH
Dátum zverejnenia výzvy Predmet zákazky
Úspešný uchádzač
7764,00 18.4.2017 Rozšírenie kamerového systému -časť Huta Ma- NET Team s.r.o. Poltár
1517,75 5.5.2017 Dodanie rastlinstva k projektu POD 2017 FLOREA Desing Ing. Jana Straková
1391,001 16.5.2017 Drevený mobiliár k projektu POD 2017 RAJ DREVA s.r.o. Lučenec
       
       

 

Súhrnná správa I. štvrťrok 2017
Hodnota zákazky v Eur bez DPH
Dátum zverejnenia výzvy Predmet zákazky
Úspešný uchádzač
9030,00 27.3.2017 Rekonštrukcia zdravotnej ulice Kolek s.r.o. Lučenec
6210,00 27.3.2017 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v MRK Kolek s.r.o. Lučenec
       
     
]]>
Thu, 20 Apr 2017 09:42:52 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/35-profil-verejneho-obstaravatea/601-suhrnne-spravy-vo-2017
Aktualizácia rozpočtu 2017 http://www.malinec.sk/samosprava-aktuality/600-aktualizacia-rozpotu-2017 Rozpočtové opatrenie č.2/2017 k aktualizácia rozpočtu k 30.6.2017 

Rozpočtové opatrenie č.1/2017 k aktualizácia rozpočtu k 15.3.2017

]]>
Fri, 24 Mar 2017 09:39:08 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-aktuality/600-aktualizacia-rozpotu-2017
Uznesenie č.1/2017 http://www.malinec.sk/samosprava-oz/599-uznesenie-12017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 15.3.2017

]]>
Thu, 23 Mar 2017 14:20:59 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-oz/599-uznesenie-12017