Málinec http://www.malinec.sk/ Sun, 21 Apr 2019 20:00:57 GMT FeedCreator 1.8.0-dev (info@mypapit.net) Plnenie rozpočtu 2019 http://www.malinec.sk/samosprava-aktuality/726-plnenie-rozpotu-2019  

Plnenie rozpočtu obce Málinec k 31.3.2019

 

]]>
Tue, 16 Apr 2019 09:30:29 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-aktuality/726-plnenie-rozpotu-2019
Málinský hlásnik 1/2019 http://www.malinec.sk/malinsky-spravodajca/725-2019-04-15-09-26-15 ]]> Mon, 15 Apr 2019 09:21:38 GMT http://www.malinec.sk/malinsky-spravodajca/725-2019-04-15-09-26-15 Aktualizácia rozpočtu 2019 http://www.malinec.sk/samosprava-aktuality/724-2019-04-11-12-56-06  

Rozpočtové opatrenie starostu obce Málinec č.: 1/2019

 

]]> Thu, 11 Apr 2019 12:54:30 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-aktuality/724-2019-04-11-12-56-06 Pozvánka na podujatie: Málinský pivatlón http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/723-2019-04-10-12-25-46 ]]> Wed, 10 Apr 2019 12:10:58 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/723-2019-04-10-12-25-46 Uznesenie č. 2/2019 http://www.malinec.sk/samosprava-oz/722-uznesenie--22019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci , konaného dňa 3. apríla 2019
]]> Thu, 04 Apr 2019 13:11:25 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-oz/722-uznesenie--22019 Štandardy kvality voda - odpadová - URSO http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/721-2019-03-22-07-06-37  

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová 2018

 

]]> Fri, 22 Mar 2019 07:02:06 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/721-2019-03-22-07-06-37 Výsledky volieb - PREZIDENTA SR http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/720-2019-03-19-14-42-17  

Zápisnica o  priebehu a  výsledku hlasovania vo volebných okrskoch v obci Málinec dňa 30.3.2019 /II. kolo/

 

 Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky  -    396

 Počet odovzdaných obálok  -  396
 
 Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov  - 388
 
 Počet platných odovzdaných hlasov pre kandidátov:
 
Zuzana Čaputová, Mgr.                       161
 
Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.             227
 
Účasť 33 %
 
 
 
Zápisnica o  priebehu a  výsledku hlasovania vo volebných okrskoch v obci Málinec z dňa 16.3.2019       
/ I. kolo/
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov        1143
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky                                       471
Počet odovzdaných obálok                                                                                  471
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov                       465
 
 
Počet platných odovzdaných hlasov pre kandidátov: 
1. Béla BUGÁR, Ing.                                                                       8
2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.                                                        118
3. Martin DAŇO                                                                                1
4. Štefan HARABIN, JUDr.                                                             67
5. Eduard CHMELÁR, doc.Mgr.,PhD                                             13
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr.                                                       84
7. Milan KRAJNIAK, Bc.                                                                 20 
8. József Menyhárt, PaedDr.,PhD.                                                   -
9. František MIKLOŠKO, RNDr.                                                       3
10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing.                                                           1
11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD.                                             141
12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r.                                                            6
13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing.                                             1
14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD.                                                 1 
15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc.                                                        1
 
 
Účasť  41%
]]>
Tue, 19 Mar 2019 14:38:41 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/720-2019-03-19-14-42-17
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov- 2018 http://www.malinec.sk/samosprava-vnutorne-predpisy/719-2019-03-14-06-58-51  

Obec Málinec v zastúpení starostom obce Ing. Igorom Lackom oznamuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Málinec za rok 2018 nasledovne:

 

Pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady v zmysle Prílohy č. 1 Tabuľka č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z. z. k zákonu č. 329/2018 Z.z o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa Obec Málinec zaraďuje do príslušnej sadzby za rok 2019, v zmysle výpočtu podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.,  za účelom platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov:
 
 

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x (%)

Sadzba za príslušný rok v eurách . t

2019

1

X ≤ 10

17

2

10 < x ≤ 20

12

3

20 < x ≤ 30

10

4

30 < x ≤ 40

8

5

40 < x ≤ 50

7

6

50 < x ≤ 60

7

7

x > 60

7

Výpočet vzorca:

                        93,232 t

ÚVko = --------------------------------x 100%  = 30,63 % miera vytriedenia komunálneho odpadu

                     304,352 t

 

 V Málinci  dňa  26.2.2019

 Ing. Igor Lacko - starosta obce

]]>
Thu, 14 Mar 2019 06:50:43 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-vnutorne-predpisy/719-2019-03-14-06-58-51
Informácia: Voľné pracovné miesto - vedúci/a prevádzky v textilnej výrobe - Utekáč http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/718-2019-03-05-07-19-34 Pracovná ponuka

Firma APJ Automotive Protection J, s.r.o. Marcheggská 63, Stupava – prevádzka Utekáč, pôsobiaca v medzinárodnom automobilovom priemysle zameraná na výrobu textilných ochranných návlekov pre transport áut hľadá pracovníka/čku na pozíciu: 

vedúci/a prevádzky v  textilnej výrobe
 
Mzda: nástupný plat 800,-€/mesačne 
 
Náplň práce:
- Kontaktný partner pre spolupracovníkov v technických otázkach a otázkach pracovných postupov
-Zabezpečovanie a dodržiavanie stanovených konečných termínov výroby
-Optimalizácia liniek a výrobných priebehov a formovanie pracovného miesta
-Dodržanie dohodnutých termínov
-Kontrola kvality a zlepšovania
-Vyrábať za konkurencieschopných nákladov
-Príprava materiálu pre výrobu
-Presadzovanie plynulého toku výroby
-Riadi a koordinuje činnost oddelenia šijacej dielne
-Vyjadruje sa k výrobnému plánu z hľadiska kapacity
-V spolupráci s oddelením technológie a kvality riadi nábeh nových modelov a zmien
-Koordinuje zavedenie takých zmien, ktoré vedú k zlepšeniu kvality, produktivity práce, celkovej efektivite dielne, prípadne sám takéto zmeny iniciuje
-Zabezpečuje uloženie a registratúru dokladov o výrobnom procese
-Vytvára predpoklady pre tímovú prácu a dobrú pracovnú atmosféru na zverenom úseku
-Riadi, kontroluje, koordinuje a motivuje činnosť podriadených
-Prispieva k dosahovanou Politiky kvality a Cieľov kvality
-Zabezpečuje plnenie úloh v spolupráci s bezpečnostním technikom BOZP a PO
-Vykonáva ďalšie potrebné práce podľa pokynov nadriadeného
-Zavádza a riadi nápravné opatrenia vo výrobe

Požiadavky:
- stredná odevná škola,
- organizačné schopnosti
- skúsenosti s vedením pracovníkom
 
Zamestnanecké výhody:
- stravné lístky hradené v plnej výške zamestnávateľom
- príjemný kolektív
- bezplatné profesionálne zaškolenie
 
Kontakt:
0918 875 593 – personálne oddelenie
]]>
Tue, 05 Mar 2019 07:13:25 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/718-2019-03-05-07-19-34
Voľby do Európskeho parlamentu http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/717-2019-03-01-13-43-37

Na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu použite e-mailovú adresu: malinec@stonline.sk 

Bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/informacie_o_eu/ep_volby_2019.html

]]>
Fri, 01 Mar 2019 13:42:12 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/717-2019-03-01-13-43-37
Vnútorný predpis č.1/2019 - Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa obce Málinec http://www.malinec.sk/samosprava-vnutorne-predpisy/716-2019-03-01-10-32-26  

 Vnútorný predpis č.1/2019 - Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa obce Málinec

 

]]>
Fri, 01 Mar 2019 10:26:14 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-vnutorne-predpisy/716-2019-03-01-10-32-26
Uznesenie č. 1/2019 http://www.malinec.sk/samosprava-oz/715-uznesenie-12019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci,  konaného dňa 21. februára 2019

]]>
Fri, 01 Mar 2019 09:54:51 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-oz/715-uznesenie-12019
Plnenie rozpočtu 2018 http://www.malinec.sk/samosprava-aktuality/714-plnenie-rozpotu-2018  

Plnenie rozpočtu Obce Málinec k 31.12.2019

 

]]>
Mon, 25 Feb 2019 07:31:09 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-aktuality/714-plnenie-rozpotu-2018
VZN 1/2019 http://www.malinec.sk/samosprava-vzn/713-vzn-12019 o  určení výšky dotácie na prevádzku a  mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2019 
]]> Tue, 05 Feb 2019 10:47:36 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-vzn/713-vzn-12019 Oznam : Integrované sociálne centrum Málinec http://www.malinec.sk/integrovane-soc-centrum/712-2019-02-05-07-04-21 Vedúca ISC Málinec oznamuje, že príjme do domova sociálnych služieb  1- klienta na celoročný pobyt - čas neurčitý.  Bližšie informácie  u vedúcej ISC Málinec p. Korístekovej alebo na tel.č.: 0910 925 893.

]]>
Tue, 05 Feb 2019 06:57:13 GMT http://www.malinec.sk/integrovane-soc-centrum/712-2019-02-05-07-04-21
Faktúry 2019 http://www.malinec.sk/component/content/article/26-zmluvy-faktury-objednavky/706-2019-01-08-07-47-47

FAKTÚRY 2019

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

 

 

 

 

 

 

 

]]>
Sun, 03 Feb 2019 23:00:00 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/26-zmluvy-faktury-objednavky/706-2019-01-08-07-47-47
Archív zámerov http://www.malinec.sk/zamer-o-predaji-a-prenajme/711-2019-01-24-11-32-42  

Archív

]]>
Thu, 24 Jan 2019 09:49:20 GMT http://www.malinec.sk/zamer-o-predaji-a-prenajme/711-2019-01-24-11-32-42
Zmluvy 2019 http://www.malinec.sk/component/content/article/26-zmluvy-faktury-objednavky/704-zmluvy-2018

ZMLUVY 2019

Číslo zmluvy

Popis predmetu zmluvy

Cena v Eur

Identifikačné údaje zmluvnej strany

Dátum zverejnenia zmluvy

Zmluva o poskytnutí archivačných služieb 1225,00 Anna Čížová, Hlinník nad Hronom 1.4.2019 19/29/054/46 Dohoda o zabezpečení zapracovania UoZ v rámci NP Reštart - UPSVR, Lučenec 1.4.2019 5190046709 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 13,28 Komunálna poisťovňa, Bratislava 1.3.2019 - Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť detí 780,00 FO -TJ Málinec, zast. P. Melichom 12.3.2019 - Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť  2670,00 Základná škola , zast. K. Čonkom 12.3.2019 19/29/52A/26 Dohoda - dobrovoľnícka služba - UPSVR, Lučenec 5.3.2019 077685 Dodatok  k zmluve o poskytovaní verejných služieb 85,50 Orange Slovensko a.s. 1.3.2019 - Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie USVRK - Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 1.3.2019 - Kúpna zmluva - dom smútku 210,00 Jarmila Schlosárová, Betliar 25.2.2019 5190046702 Urazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 29,25 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava 18.2.2019 - Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamy 240,00 Media informačná inštitúcia s.r.o., Bratislava 11.2.2019 19/29/50J/3 Dohoda o pokyt. príspevku na rozvoj miestnej zamestnanosti 10 105,02 UPSVR Lučenec 11.2.2019 - Zmluva o účinkovaní - divadelné predstavenie Zurabája 110,00 OZ Timrava, Lučenec 4.2.2019 - Povinná kontrola multifunkčného ihriska  184,00 EKOTEC s.r.o. Bratislava 4.2.2019 443 9003033 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu 150,87 Komunálna poisťovňa, Bratislava 31.1.2019 19/29/052/1 Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti formou menších ob. služ. 4163,40 UPSVR Lučenec 31.1.2019 - Dodatok č.2 k zmluve o ochrane pred požiarmi a BOZP z dňa 26.3.2018 26,00 / mesiac Ján Kulich - TPO,  Poltár 25.1.2019 18/29/52A/183 Dodatok č.1 k zmluve č.18/29/52A/183 z dňa 24.8.2018 - UPSVR Lučenec 25.1.2019 - Kúpna zmluv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 1160,28 Ing. Janette Imreová 25.1.2019 - Zmluva o reklame 240,00 Profesionalnyregister s.r.o. Bratislava 24.1.2019 - Dohoda o doplnení knižného fondu 300,00 Novohradská knižnica, Lučenec 17.1.2019 - Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019 800,00 ZO SZPB, zast. Mgr. J. Tokár 16.1.2019 - Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019 8000,00 Dobrovoľný hasičský zbor, zast. Mgr.H. Zákopčanová 16.1.2019 - Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019 20 000,00 Telovýchovná jednota Málinec, zast. P. Melich 16.1.2019 - Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019 300,00 Klub dôchodcov, zast. Z. Fodorová 16.1.2019 - Kúpna zmluva - nehnuteľný majetok - orná pôda 1300,92 Jozef Semerák, Málinec 16.1.2019 - Školenie a preskúšanie zváračov 60,00 Ing. Ján Bakič, Lučenec 10.1.2019 - Kúpna zmluva - návleky na stoličky 230,44 Monika Jenčová,Rabča 10.1.2019 - Zmluva o poskytnutí dotácie pre riešenie soc. a kult. potireb a riešenie nepriaz. sit. rómskej komunity - oprava soc. byt. domu 6000,00 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 4.1.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
Thu, 10 Jan 2019 17:04:50 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/26-zmluvy-faktury-objednavky/704-zmluvy-2018
Objednávky 2019 http://www.malinec.sk/component/content/article/26-zmluvy-faktury-objednavky/705-2019-01-08-07-42-42

OBJEDNÁVKY  rok 2019

Číslo objednávky

Popis objednaného plnenia

Dátum vyhotovenia

Identifikačné údaje dodávateľa

Údaje o fyz. osobe, ktorá objednávku podpísala

13/2019 Orez stromov 11.4.2019 Michal Sroka , Pohronská Polhora Ing. Igor Lacko 12/2019 Archivačné služby 21.3.2019 Anna Čížová, Hliník nad Hronom Ing. Igor Lacko 11/2019 Žalúzie a sieťky na okná -zdravotné stredisko 20.3.2019 REALTHERM Slovakia s.r.o. Lučenec Ing. Igor Lacko 10/2019 Výrub stromov 12.3.2019 Michal Sroka, Pohronská Polhora Ing. Igor Lacko 9/2019 Pretláčanie kanalizácie - Huta 1.3.2019 M&M aqua-servis s.r.o., Lučenec Ing. Igor Lacko 8/2019 Didaktická hračka-  bobtley robot MŠ 13.2.2019 Alza.sk  s.r.o. Bratislava Ing. Igor Lacko 7/2019 Kontrola multifunkč. ihriska 4.2.2019 EKOTEC s.r.o. Bratislava Ing. Igor Lacko 6/2019 Policová skriňa 30.1.2019 DREVONA, Bratislava Ing. Igor Lacko 5/2019 Kamenivo 4/8 29.1.2019 Ján Klinčok, Cinobaňa Ing. Igor Lacko 4/2019 Oprava okapových žľabov 29.1.2019 Peter Skýpala, Cinobaňa Ing. Igor Lacko 3/2019 Nákup kníh do MĽK na rok 2019 17.1.2019 Novohrad. knižnica, Lučenec Ing. Igor Lacko 2/2019 Deratizácia  16.1.2019 PRACTIX MSG, Mýtna Ing. Igor Lacko 1/2019 tlačivá DZN 2.1.2019 INPROS spol.s.r.o. Bratislava Ing. Igor Lacko ]]>
Tue, 08 Jan 2019 07:42:28 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/26-zmluvy-faktury-objednavky/705-2019-01-08-07-42-42
Obecné zastupiteľstvo 2019-2022 http://www.malinec.sk/samosprava-blog/703-2018-12-20-21-25-18 Zástupca starostu:

Juraj Janšto - 422 hlasov

Kontakt: 0905 695 468  e-mail: jurajjansto@gmail.com

Poslanci obecného zastupiteľstva:

1. Ján Kvasnica - 395 hlasov 

Kontakt: 0910 965 035  e-mail: jankvasnica@centrum.sk

2. Mgr. Ľuboslav Jablonský - 384 hlasov

Kontakt: 0902 241 037  e-mail: ljablonsky@centrum.sk

3. Ing. Dušan Michalove - 373 hlasov

Kontakt: 0918 335 090  e-mail: dmichalove@gmail.com

4. Bc. Jozef Starove - 344 hlasov

Kontakt: 0907 878 011  e-mail: jstar@pobox.sk

5. Mgr. Peter Turic - 294 hlasov

Kontakt: 0907 887 440  e-mail: pturic@gmail.com

6. Bc. Ivan Karlík - 220 hlasov

Kontakt: 0915 370 795  e-mail: karlik.ivo@gmail.com

7. Ján Semerák - 143 hlasov

Kontakt: 0907 880 977

8. Jarmila Kminiaková  - 135 hlasov

Kontakt: 0908 306 135  e-mail: jaroslava.kminiakova@azet.sk

Hlavný kontrolór obce:

 • Jana Kančová

 

Obvody poslancov

 

Názov ulice

Obvod č. 1

Mgr. Ľuboslav

     Jablonský

 

Mlynská, Na štadióne, Nová, Poľná, Hlavná – po Námestie SNP / Hlavná ulica - pravá strana  Gasper Ján -Valentýni Michal  st.

                                                                                                                                              - ľavá strana – Piater Marián -  Valentýni Michal ml. /

 

Obvod č. 2

  Bc. Jozef Starove

 

Kostolná, Podhradská, Tichá, Zdravotná, Námestie SNP

 

Obvod č. 3

   Bc. Ivan Karlík

 

Sklárska, Stupník, Na Vinici

 

Obvod č. 4

Mgr. Peter Turic

 

Panská cesta, Za lesami, Potočná

 

Obvod č. 5

Ing. Dušan Michalove

 

Kinová, Hlavná po námestie SNP / Hlavná ulica  -  pravá strana -  Taglieberová Elena -  Ján Straško

                                                                                         - ľavá strana -  František Fogl – Ing. Lisičan Ľubomír/

 

Obvod č. 6

Juraj Janšto

 

Lipová, časti obce Málinec / Hámor, Dobrý Potok, Ipeľ, Vlčovo/

Obvod č. 7

Ján Semerák

 

 

Vrecová, Okružná, Urbárska

 

Obvod č. 8

Ján Kvasnica

 

 

Školská, Salaš

 

Obvod č. 9

Jaroslava Kminiakova

 

Družstevná

 

Plán zasadnutí OZ 2019 :

21.02.2019  - štvrtok o 15:00 hod. , zasadačka OÚ       

25.04.2019   - štvrtok o 15:00 hod. , zasadačka OÚ

27.06.2019  - štvrtok o 15:00 hod. , zasadačka OÚ                                  

26.09.2019  - štvrtok o 15:00 hod. , zasadačka OÚ                                 

21.11.2019  - štvrtok o 15:00 hod. , zasadačka OÚ                                 

12.12.2019  - štvrtok o 15:00 hod. , zasadačka OÚ                                 

 
 
Komisie pri Obecnom  zastupiteľstve v  Málinci 

1. Komisia výstavby a stavebného poriadku:
    Predseda: Bc. Jozef Starove
    Členovia: 
 • Ing. Juraj Geľhoš, Urbárska 170/8,
 • Ingrida Lacková, Nová 136/6,             
 • Pavol Števove, Školská 452/40,
 • Ján Urda, Zdravotná 19/7

2. Kultúrno–športová komisia:
    Predseda: Jaroslava Kminiaková
    Členovia: 
 • Ján Kvasnica, Za lesami 352/13,
 • Anna Kančová Okružná 147/28,
 • Anna Pilátová, Sklárska 389/7,
 • Jaroslav Balog, Na Vinici 377/2,
 • Anna Valentýniová, Okružná 139/17,
 • Kamil Starove, Sklárska 382/2,
 • Marcela Balogová, Mlynská 511/17, 
 • Ľubomír Jakuba, Družstevná 486/19,
 • Bc. Ivan Karlík, Lipová 279/29 

3.Komisia pre ochranu verejného záujmu: 
   Predseda:   Mgr. Ľuboslav Jablonský
   Členovia:   
 • Jaroslava Kminiaková, Hlavná 184/22,
 • Bc. Jozef Starove, Kostolná 509/34

4. Finančná komisia:
     Predseda:  Ing. Dušan Michalove
     Členovia:   
 • Eva Števove, Školská 452/40,
 • Ing. Iveta Michalove, Družstevná 484/15,
 • Mgr. Peter Turic, Kostolná 461/22

5. Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností:
     Predseda:  Bc. Ivan Karlík
     Členovia:   
 • Martina Farkašová, Za lesami 412/7,
 • Mgr. Andrea Melichová, Urbárska 137/13,
 • Martin Kancko, Družstevná 455/5,
 • Mgr. Mária Joklová, Tichá 10/2

6. Komisia pre občianske záležitosti :
    Predseda:   Juraj Janšto
    Členovia:   
 • Milota Kupcová, Námestie SNP 42/7,
 • Daniela Faťarová, Kinová 433/34,
 • AnnaŠvingálová, Družstevná 481/13,
 • Anna Kančová, Okružná 147/28,     
 • Mgr. Ľuboslav Jablonský, Urbárska 175/2

7. Komisia agroturizmu, turizmu a cestovného ruchu:
    Predseda:   Ján Semerák
    Členovia:   
 • Želmíra Urdová ml. ,Lipová 307/4,
 • Juraj Janšto, Lipová 305/8,
 • Bc. Jozef Starove, Kostolná 509/34,
 • Anna Semeráková, Družstevná 457/7,                 
 • Bc. Ivan Karlík, Lipová 279/29 

 

Zásady odmeňovania poslancov OZ Málinec 2019 -2022

]]>
Thu, 20 Dec 2018 21:21:28 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-blog/703-2018-12-20-21-25-18