Málinec http://www.malinec.sk/ Fri, 23 Feb 2018 18:29:55 GMT FeedCreator 1.8.0-dev (info@mypapit.net) Oznam: Výberové konanie na pozíciu manažér a administratívni pracovníci MAS Hornohrad http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/653-oznam-vyberove-konanie-na-poziciu-manaer-a-administrativni-pracovnici-mas-hornohrad

]]>
Tue, 06 Feb 2018 08:46:59 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/653-oznam-vyberove-konanie-na-poziciu-manaer-a-administrativni-pracovnici-mas-hornohrad
Oznam: Burza oblečenia KC Málinec http://www.malinec.sk/component/content/article/39-komunitne-centrum-malinec/652-oznam-burza-obleenia-kc-malinec

]]>
Fri, 02 Feb 2018 08:01:48 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/39-komunitne-centrum-malinec/652-oznam-burza-obleenia-kc-malinec
Oznam: Informácia o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona o ochrane prírody http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/651-oznam-informacia-o-povinnostiach-vyplyvajucich-zo-zakona-o-ochrane-prirody  

Informácia o niektorých povinnostich vyplývajúcich zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskoršých predpisov, adresovaná užívateľom a vlastníkom poľnohospodárskych pozemkov

 

]]>
Thu, 01 Feb 2018 14:14:49 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/651-oznam-informacia-o-povinnostiach-vyplyvajucich-zo-zakona-o-ochrane-prirody
Plnenie rozpočtu 2017 http://www.malinec.sk/samosprava-aktuality/650-plnenie-rozpotu-2017 Plnenie rozpočtu obce Málinec k 31.12.2017

]]>
Mon, 29 Jan 2018 07:21:41 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-aktuality/650-plnenie-rozpotu-2017
Rádio REGINA - Spomienky Štefana Urbašíka na vojnový január 1945 http://www.malinec.sk/kultura-blog/649-radio-regina-spomienky-tefana-urbaika-na-vojnovy-januar-1945

Rozhovor si môžete vypočuť po kliknutí na link: https://reginastred.rtvs.sk/clanky/historia/152754/spomienky-na-vojnovy-januar-1945

]]>
Fri, 19 Jan 2018 10:10:25 GMT http://www.malinec.sk/kultura-blog/649-radio-regina-spomienky-tefana-urbaika-na-vojnovy-januar-1945
Zmluvy 2018 http://www.malinec.sk/component/content/article/26-zmluvy-faktury-objednavky/648-zmluvy-2018

ZMLUVY 2018

Číslo zmluvy

Popis predmetu zmluvy

Cena v Eur

Identifikačné údaje zmluvnej strany

Dátum zverejnenia zmluvy

- Zmluva o poskytnutí dotácie projektu "Dokončenie rekonštrukcie miestnej komunikácie v MRK obci Málinec 5 000,00 Ministerstvo vnútra SR 07.02.2018 - Dohoda o ukončení prenájmu nebytových priestorov - Towercom a.s. , Bratislava 30.1.2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie  - TJ Jednota 15 600,00/rok Telovýchovná Jednota-Jednota, zstúpený: Peter Melich 23.1.2018 - Kúpna zmluva - nehnuteľnosť 246,60  Ing. R. Pastva, B. Bystrica, a Mgr. R. Pastvová, Málinec 22.1.2018 - Dohoda o splátkovom kalendáry 40 921,00 TESLUX s.r.o. 17.1.2018 - Dodatky k zmluve o poskytovaní verejných služieb - telefónne linky OÚ - Slovak Telekom a.s., Bratislava 16.1.2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie - ZO SZPB 600,00 ZO SZPB, zastúpený: Mgr. Tokár Ján 12.1. 2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie  - DHZ 7 000,00 DHZ, zastúpený:  Mgr. Zákopčanová Helena 12.1.2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie - Klub dôchodcov 300,00 Klub dôchodcov, zastúpený: Fodorová Zdenka 12.1.2018 - Dodatok č.5 o prenájme nebytových priestorov k zmluve č.2/2007/08 - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 11.1.2018 17/29/054/250 Dohoda o poskytnutí fin. prostriedkov na podporu vytvárania prac. miest. 5 372,00 UPSVaR Lučenec 10.1.2018 - Protokol o odovzdaní a prevzatí - nasávacie hadice: Hasičský zbor - Ministerstvo vnútra SR  10.1.,2017 - Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku 26,20 / rok Ján Urda, Školská 215, Málinec 2.1.2018 ]]>
Tue, 09 Jan 2018 07:44:55 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/26-zmluvy-faktury-objednavky/648-zmluvy-2018
Faktúry 2018 http://www.malinec.sk/component/content/article/26-zmluvy-faktury-objednavky/647-faktury-2018

FAKTÚRY 2018

Január 2018

Február 2018

Marec 2018

Apríl 2018

Máj 2018

Jún 2018

Júl 2018

August 2018

September 2018

Október 2018

November 2018

December 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
Tue, 09 Jan 2018 07:40:56 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/26-zmluvy-faktury-objednavky/647-faktury-2018
Objednávky 2018 http://www.malinec.sk/component/content/article/26-zmluvy-faktury-objednavky/646-objednavky-2018  

OBJEDNÁVKY  rok 2018

Číslo objednávky

Popis objednaného plnenia

Dátum vyhotovenia

Identifikačné údaje dodávateľa

Údaje o fyz. osobe, ktorá objednávku podpísala

6/2018 Výmena ampuliek pre objekt spol. dom 5.2.2018 ISTA Slovakia s.r.o. Bratislava Ing. Igor Čepko
5/2018 Služby vodného hospodárstva - ČOV 31.1.2018 HYMES MK s,r.o. , Bratislava Ing. Igor Čepko
4/2018 Kamenivo  30.1.2018 Calmit s.r.o., Bratislava Ing. Igor Čepko
3/2018 Knihy do obecnej knižnice 23.1.2018 Novohradská knižnica , Lučenec Ing. Igor Čepko
2/2018 Športová sieť 16.1.2018 Košík siete s.r.o. Nové Zámky Ing. Igor Čepko
1/2018 Tlačivo DZN 9.1.2018 Inprost s.r.o. Bratislava Ing. Igor Čepko

 

 

 

]]>
Tue, 09 Jan 2018 07:32:33 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/26-zmluvy-faktury-objednavky/646-objednavky-2018
Zámer o predaji obecného majetku z dňa 21.12.2017 parcela č.784/5 http://www.malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/645-zamer-o-predaji-obecneho-majetku-z-da-21122017-parcela-7845 ]]> Thu, 21 Dec 2017 14:02:36 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/645-zamer-o-predaji-obecneho-majetku-z-da-21122017-parcela-7845 Uznesenie č.6 /2017 http://www.malinec.sk/samosprava-oz/644-uznesenie-6-2017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci ,konaného dňa 15.decembra 2017

]]>
Thu, 21 Dec 2017 08:41:45 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-oz/644-uznesenie-6-2017
Málinský spravodajca 4/20017 http://www.malinec.sk/malinsky-spravodajca/642-malinsky-spravodajca-420017 ]]> Thu, 14 Dec 2017 11:57:02 GMT http://www.malinec.sk/malinsky-spravodajca/642-malinsky-spravodajca-420017 Rozpočet 2018 - 2020 http://www.malinec.sk/samosprava-aktuality/641-rozpoet-2018-2020 Rozpočet na roky 2018 -2020


]]> Thu, 30 Nov 2017 13:40:15 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-aktuality/641-rozpoet-2018-2020 Plán vývozu TKO a plastov 2018 http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/573-plan-vyvozu-tko-a-plastov-2017 ]]> Mon, 13 Nov 2017 23:00:00 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/573-plan-vyvozu-tko-a-plastov-2017 Nové letecké snímky v GALÉRII http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/639-nove-letecke-snimky-v-galerii

Galéria sa objaví po kliknutí na obrázok! 

]]>
Fri, 10 Nov 2017 10:22:47 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/639-nove-letecke-snimky-v-galerii
Výsledky volieb do BBSK 2017 v obci Málinec http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/638-vysledky-volieb  

Výsledky volieb do Banskobystrického samosprávneho kraj v obci Málinec konané dňa  4.11.2017

 

 

Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov:             1156

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                           405

Počet odovzdaných obálok                                                                405

Počet platných hlasov.lístkov pre voľby do zastupiteľstva                 391

Počet platných hlasov.lístkov pre voľby predsedu                             384

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov do zastupiteľstva:

1. Andrea Baníková, MUDr.                                                              173

2. Pavol Čičmanec                                                                             75

3. Pavel Gavalec, Ing.                                                                      117                                                             

4. Ján Chromek, Ing.                                                                         87                                                                                           

5. Veronika Krnáčová                                                                        14                      

6. Ján Matúš                                                                                       5

7. Matej Melicherčík, Ing.                                                                  30

8. Ján Obročník                                                                                 39

9. Pavel Olšiak, Ing.                                                                          74

10. Bohuslav Salaj                                                                            13

11. Jozef Saxon                                                                                 31

12. Ján Sendrei                                                                                   6

13. David Turčáni, Mgr.                                                                     33

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu:

 

1. Viliam Baňák, Ing.                                                                             -

2. Miroslav Gálik, PaedDr.                                                                      5

3. Pavel Greksa, Ing.                                                                            18

4. Martin Juhaniak, Mgr.                                                                        31

5. Michal Kantor, Mgr.                                                                             1

6. Igor Kašper, Ing.                                                                                48

7. Martin Klus, doc.PhDr.,PhD,MBA                                                        -

8. Vojtech Kökény, Mgr.                                                                           -

9. Marian Kotleba, Ing. Mgr.                                                                  82

10. Ján Lunter, Ing.                                                                             189

11. Stanislav Mičev, PhDr.,PhD                                                              -

12.Zdenek Očovan, Ing.                                                                         -

13.Alena Pivovarčiová, PhDr.                                                                 - 

14. Ivan Saktor, Mgr.                                                                               -

15. Jozef Sásik, Ing.                                                                               3    

16. Jozef Šimko, JUDr.                                                                           -

17. Milan Urbáni, MUDr., CSc, MPH                                                      2        

 

 

Účasť voličov:  35 %   

 

 

 

 

]]>
Tue, 07 Nov 2017 11:38:29 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/638-vysledky-volieb
VZN 1/2017 http://www.malinec.sk/samosprava-vzn/637-vzn-12017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2017

]]>
Fri, 27 Oct 2017 12:09:31 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-vzn/637-vzn-12017
VZN 2/2017 http://www.malinec.sk/samosprava-vzn/636-vzn-22017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Málinec

]]>
Fri, 27 Oct 2017 11:56:21 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-vzn/636-vzn-22017
Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa obce Málinec http://www.malinec.sk/samosprava-vnutorne-predpisy/635-smernica-upravujuca-postup-verejneho-obstaravatea-obce-malinec  

Smernica č. 1/2017 upravujúca postup verejného obstarávateľa 

 

 

Dodatok č.1 k Smernici č. 1/2017 o VO

]]>
Fri, 27 Oct 2017 11:46:43 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-vnutorne-predpisy/635-smernica-upravujuca-postup-verejneho-obstaravatea-obce-malinec
Uznesenie č.5/2017 http://www.malinec.sk/samosprava-oz/632-uznesenie-52017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 27.9.2017

]]>
Fri, 06 Oct 2017 12:36:22 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-oz/632-uznesenie-52017
Málinský spravodajca 3/2017 http://www.malinec.sk/malinsky-spravodajca/631-malinsky-spravodajca-32017 ]]> Fri, 06 Oct 2017 12:23:35 GMT http://www.malinec.sk/malinsky-spravodajca/631-malinsky-spravodajca-32017