Search
Stráň
Múzeum
Námestie
Pohľady na dedinu
Pohľady z dediny
Pohľady na okolie
Priehrada
VN Málinec
Ipeľ
Úpravovňa vody
Čistička odpadových vôd
Ihrisko
Zdravotné stredisko
Skláreň
Evanjelický kostol
Katolícky kostol
Cintorín
Cintorín v Hute
Zvonička
ZŠ Málinec
Z Málinca
Bývalé družstvo
Rekonštrukcia Pamätníka padlých hrdinov v Málinci

Súčasnosť

Priehrada

Dedinka