Fotky zo súčasnosti

Súčasnosť

Súèasnos?

Priehrada

Dedinka