Search

Sklárske výrobné a predajné družstvo

Málinská skláreň

Málinská skláreň

Málinská skláreň

Výroba tehál pre skláreň

Opravné práce v sklárni

Doprava dreva do sklárne v Zlatne

Sklárski družstevníci v Málinci

Stupník ako "skláreň" v Málinci

Málinská skláreň

Málinská skláreň

Málinská skláreň

Málinská skláreň

Celkový pohľad na skláreň