Prameň Ipľa 2006

Pred odchodom

Pred odchodom

Odvoz na polianky

Odvoz na polianky

Polianky pred pochodom

Polianky pred pochodom

Cestou tam

Cestou tam

Prvé stúpanie

Prvé stúpanie

Dravce

Dravce

Prvá prestávka...

Prvá prestávka...

...prvá prestávka...

...prvá prestávka...

...prvá prestávka...

...prvá prestávka...

Pózovanie

Pózovanie

Domček v prírode

Domèek v prírode

V pohybe

V pohybe

Domček v prírode II

Domèek v prírode II

Pod lesom

Pod lesom

Obo na vrchole

Obo na vrchole

Ovce

Ovce

Schované v stromoch

Schované v stromoch

Smutná tvár prírody

Smutná tvár prírody

Huby

Huby

Krása prírody

Krása prírody

Lúkou

Lúkou

Lom nad Rimavicou

Lom nad Rimavicou

Občerstvenie

Obèerstvenie

Veget

Veget

Trošku vedľa

Trošku ved¾a

A sme tu

A sme tu

Rieka Ipeľ začína

Rieka Ipe¾ zaèína

Rieka Ipeľ začína II

Rieka Ipe¾ zaèína II

Zrod rieky Ipeľ

Zrod rieky Ipe¾

Aké osviežujúce

Aké osviežujúce

Aj my sme tu boli

Aj my sme tu boli

Odpočívadlo

Odpoèívadlo

Pri prameni

Pri prameni

Spoločná z prameňa

Spoloèná z prameòa

Málinčania zasa raz vyrývajú

Málinèania zasa raz vyrývajú

Reklama

Reklama

Ipeľ na ceste späť

Ipe¾ na ceste spä?

Zátarasy

Zátarasy

Ochutnávka prírody

Ochutnávka prírody

Mravenisko

Mravenisko

Prekážkový beh

Prekážkový beh

Lesné hospodárstvo

Lesné hospodárstvo