Jar v okolí Málinca

Zabudnutý strom

Plot okolo priehrady

Pamiatka na Hámor

Pohľad zo Šoltýsky

Kríž

Opustený smrek

V pozadí Tatry

Kostol v Ipeľskom Potoku

Kaskády na Smolnej

Na Šťavici

Vo vode

Číra voda

Západ slnka na priehrade

Sedlo Prieraz

Žabka

Tam kde je nakrivo voda

Západ slnka zo stráne

Slnko ide spať

Kvietok

Kvietky

Obloky

Oblaky

Niekto zhora sa na nás díva

Zpoza kríkov

Červená žiara nad dedinou

Po západe slnka

Štyri

Zrkadlo

Zelená voda

Hrádza