Krása Málinca

Informácie

Obecný úrad

Múzeum v Málinci

Kultúrny dom

Pamätník SMP

Zvonička

Vodná nádrž Málinec