Search

Pre zväčšenie kliknite na fotografiu! Pre maximálne zväčšenie kliknite na fotografiu ešte raz! 


Obec Málinec - pohľad od Poltára

Priehrada Málinec

Priehrada Málinec

Obec Málinec

Námestie

Obec Málinec - časť Dobrý Potok

Skláreň Málinec

Málinec - časť Huta

Úpravňa vody

Základná škola

Evanjelický kostol Málinec

Cintorín

Rímsko-katolícky kostol

Štadión

časť Salaš