Požičovňa zdravotných pomôcok

Dňa 16.3.2011 bola na základe potrieb občanov obce Málinec zriadená Požičovňa zdravotných pomôcok. Za pomoci ZMOS-u sa obci Málinec podarilo získať z  Nórskazdravotné pomôcky akoinvalidné vozíky 2 ks, rolátory ( vozíky na chodenie) 2ks, ktoré sú teraz k dispozícii na zapožičanie.

Pomôcky sú určené občanom s nepriaznivým zdravotným stavom, občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a hlavne občanom, torí potrebujú urýchlene pomoc napríklad zhoršenie zdravotného stavu, úraz, invalidita v rodine, zhoršenie mobility ( obmedzenie schopnosti pohybu) alebo prípadne do doby kým si občan nezabezpečí pomôcky z verejného zdravotného poistenia.

    

Invalidný vozík:                                Rolátory ( vozíky na chodenie):                                                        Invalidný vozík: 

nosnosť: 125 kg                             nosnosť:150 kg, s ručnou brzdou,sieťkovým košíkom              nosnosť: 120 kg

Ako postupovať keď si chcem požičať pomôcku:

Na Obecnom úrade Málinec vyplníte žiadosť, prípadne si ju môžete stiahnuť TU !

Na základe žiadosti Vám bude vystavená Zmluva o požičaní zdravotnej pomôcky a následne Vám bude vydaná zdravotná pomôcka na používanie.

Zdravotné pomôcky môžu využiť občania obce rovnako i občania iných obcí za poplatok stanovený dodatkom č. 2 k VZN č. 8/2009 o cenách za služby poskytované Obecným úradom v Málinci, bod č. 18.

Poplatok za požičanie zdravotných pomôcok občanom s trvalým pobytom v obci Málinec:

- invalidný vozík                      - krátkodobé požičanie na 1 až 15 dní:                       1 Euro/ deň

                                               - dlhodobé požičanie (viac ako 15 dní):                    0,30 Euro/ deň

- rolátor (vozík na chodenie) - krátkodobé požičanie na 1 až 15 dní:                       0,80 Euro/ deň

                                               - dlhodobé požičanie (viac ako 15 dní):                    0,20 Euro/ deň

Maximálna výpožičná doba   zdravotných pomôcok je 6 mesiacov.

Poplatok za požičanie zdravotných pomôcok občanom, ktorí nemajú  trvalý pobyt v obci Málinec:

- invalidný vozík                     - krátkodobé požičanie na 1 až 15 dní:                        2 Euro/ deň

                                              - dlhodobé požičanie (viac ako 15 dní):                    0,60 Euro/ deň

- rolátor (vozík na chodenie)- krátkodobé požičanie na 1 až 15 dní:                      1,60 Euro/ deň

                                               - dlhodobé požičanie (viac ako 15 dní):                   0,40 Euro/ deň

Vrátenie zdravotnej pomôcky minimálne do 3 dní od vyzvania Obecným úradom Málinec.


V prípade ak vlastníte zdravotnú pomôcku a nepotrebujete ju, môžete pomôcku darovať obci!