Sociálne služby

Prehľad zdravotnej, ústavnej starostlivosti a sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji!

 

Zaujíma Vás aké formy a druhy sociálnych služieb sú pre občanov dostupné? V koho kompetencii je poskytnutie sociálnej služby? Čo sa poskytnutím služby zabezpečí? 

Na množstvo podobných otázok nájdete odpoveď v pripojených prílohách informačných brožúr: 

Zozanm sociálnych služieb poskytovaných Banskobystrickým samosprávnym krajom  zdroj: e-VUC.sk

Poradovník čakaťeľov na sociálnu službu - zoradení podľa okresu  zdroj: e-VUC.sk

Ako postupovať pri vybavovaní sociálnej služby a posúdení odkázanosti občana na sociálnu službu najdete TU!