Zmluvy - rok 2013

Zmluvy | Faktúry | Objednávky |


  

Zmluvy - rok 2013

         

Číslo zmluvy

Popis predmetu zmluvy

Cena v Eur

Identifikačné údaje zmluvnej strany

Dátum zverejnenia zmluvy

- zmluvy stočné rok 2013 - - 31.12.2013
- zmluva o nájme nebytových priestorov
- PDOS s.r.o.,Kvetná 668/8 Poltár 31.12.2013
- dohoda o ukončení zmluvy o nájme
- Mudr.Jana Gasperová 31.12.2013
- kúpna zmluva-byt
442,05 Oláhová Lila 30.12.2013
042/4.1MP/2013 zmluva o poskytnutí NFP
298 252,60 Ministerstvo životného prostredia SR 30.12.2013
042/4.1MP/2013 príloha č.1 k zmluve NFP
  Ministerstvo životného prostredia SR 30.12.2013
042/4.1MP/2013 príloha č.2 k zmluve NFP
  Ministerstvo životného prostredia SR 30.12.2013
- zmluva o poskytnutí finančného príspevku
963,00  Mikroregión Hornohrad, ISC Málinec 20.12.2013
- zmluva o účinkovaní na podujatí
280,00 Peter Hlbocký Mierová 3 ,921 01Piešťany 15.12.2013
246/2012-IZ-5.0/V zmluva o spolupráci-dodatok TSP
- Fond sociálneho rozvoja 9.12.2013
-  zmluva o dielo 400,00 Mgr.Pavol Kalmár 25.11.2013
Zmluva č.:Z 2212012019101 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
183 706,25 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 11.11.2013
- Zmluva o spolupráci - účinkovanie na podujatí 70,00 Strelec Martin, Detva 11.10.2013
č. R_113/2013 Zmluva o dielo-licenčné oprávnenie na používanie  SW a IVeS 25,09 IVeS -organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice 11.10.2013
Zmluva č. 03-PT/2012 Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu - Správa katastra, Banská Bystrica 9.10.2013
Zmluva č. 01-PT/2012 Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu - Správa katastra, Banská Bystrica 9.10.2013
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí fin. príspevku zo dňa 8.1.2013 - Stolnotenisový oddiel Telovýchovnej jednoty v Málinci 7.10.2013
Kúpna zmluva - nehnuteľnosť 207,03 Randliseková Silvia rod. Gregorová, Vrecová 225/1, Málinec 20.9.2013
- Kúpna zmluva - nehnuteľnosť 430,25 Miroslav Šmejkal, Na Vinici 381/4, Málinec 21.8.2013
- Zmluva o dielo na dodanie a montáž kamerového systému 3 630,12  Ma - NET Team s.r.o. Poltár 21.8.2013
8/2013 Zmluva o dielo na opravu miestnej komunikácie : ulica Potočná 4,44  /  za 1 m2

 LESOVIA - HB s.r.o. , Zvolen 15.8.2013
OPV/272013 Zmluva o spolupráci pri implementácii inklúzivneho modelu vzdelávania na predprimárnom s. -  Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava 15.8.2013
VP/13/04410/002  Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel - SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam 15.8.2013
1305104813  Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 110,50  Komunálna poisťovňa a.s. 1.8.2013
- Zmluva o zriadení vecného bremena: Kanalizačná prípojka 72,60  Slovenský vodohospodársky podnik Banská Štiavnica 20.7.2013
01/08/2013 Zmluva o dielo - zhotovenie projektovej dokumentácie stavby 7 735,00  Ing. Radoslava Slobodníková, Gregorova Vieska 18.7.2013
- Dohoda o odbere prebytočného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu -

1. AGROJAS s.r.o., Látky

2. Ján Urda SHR, Málinec

16.7.2013
130601 Zmluva o dielo -spracovanie písomného projektu 1500,00 EU PROFI s.r.o. Zvolenská Slatina 15.7.2013
- Zmluva o nájme pozemku za účelom zriadenia zberného dvora 231,50  Martin Kancko, Družstevná 455/5, Málinec 12.7.2013
1/2013 Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie a odborného poradenstva 4 335,00  Ing. Beáta Adamčíková 11.7.2013
14/ § 52/2013/ NP VAOTP - 2 Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec 10.7.2013
8320 Zmluva o uverejnení inzercie v publikácii Cestovanie po Slovensku 99,00 NEO Slovakia s.r.o. Poprad  4.7.2013
Dodatok č.4 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní soc. služieb 301, 28  Mikroregión Hornohrad - Integrované soc. centrum Málinec 3.7.2013
ČOM 5039970 Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 2.7.2013
- Zmluva o podaní umeleckého výkonu 700,00 RYTMUS records s.r.o. Oslany 21.6.2013
36/BB/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 2 500,00 Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad B. Bystrica 21.6.2013
1215597 Zmluva - Autorský zákon - SLOVGRAM, Mgr. Kubovčák V. 11.6.2013
25/013/11     Dodatok č.2 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) - Prima banka Slovensko,a.s. 6.6.2013
- Zmluva o dielo 600,00 OZ BOVAP, Ing. J. Boroš, Lučenec 5.6.2013
- Nájomná zmluva o užívaní pozemku 4,90 /rok Dušan Lajčin, Na Vinici 377/2, Málinec 3.6.2013
- Nájomná zmluva o užívaní pozemku 12,00 /rok Peter Starove, Sklárksa 382/2, Málinec 3.6.2013
- Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 550,00 Ing. Henzelová Valéria, Dobroč 31.5.2013
4205301986 Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 27.5.2013
4205206756 Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 27.5.2013
4205206736 Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 27.5.2013
205/2013/UDP Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2013 1000,00 Banskobystrický samosprávny kraj 17.5.2013
- Zmluva o poskyt. služieb v oblasti ochrany pred požiarmi 17,00 ÚzV Dobrovoľnej požiarnej ochrany 16.5.2013
1-7R2NET, č.o. 1-ZP6F8M Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s.  14.5.2013
405121147891 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s.  14.5.2013
1-7R2NET, č.o.1-ZP6ONH Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s.  14.5.2013
- Zmluva o bežnom účte - VÚB banka a.s.  14.5.2013
ČOM 5307022 Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 14.5.2013
ČOM 5306461 Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 14.5.2013
ČOM 5304716 Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 14.5.2013
ČOM 5301986 Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 14.5.2013
ČOM 5206801 Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 14.5.2013
ČOM 5206759 Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 14.5.2013
ČOM 5206757 Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 14.5.2013
ČOM  5206756 Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 14.5.2013
ČOM 5206754 Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 14.5.2013
ČOM 5206752 Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 14.5.2013
ČOM 5206751 Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 14.5.2013
ČOM 5206726 Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 14.5.2013
ČOM 5206733 Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 9.5.2013
ČOM 5206800 Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 9.5.2013
ČOM 5206778 Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 9.5.2013
ČOM 5206764 Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 9.5.2013
ČOM 5206761 Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 9.5.2013
ČOM 5206741 Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 9.5.2013
ČOM 5206736 Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 9.5.2013
ČOM 5206722 Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 9.5.2013
ČOM 5206776 Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 9.5.2013
ČOM 5206769 Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 9.5.2013
ČOM 5206732 Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 9.5.2013
ČOM 5206731 Zmluva o združenej dodávke elektriny - SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 9.5.2013
- Zmluva o nájme zdravotnej pomôcky 20,00 SEA OF LIFE s.r.o. Banská Bystrica 9.5.2013
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 100,00 Vladimír Sihelský - hudobná skupina MIRAL 30.4.2013
269/§51/2012 Dodatok č. 1 k Dohode o zabezpečení podmienok vyk. absolventskej praxe - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec 23.4.2013
- Hromadná licenčná zmluva - SOZA 19.4.2013
9105041989 Zmluva o dodávke plynu - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.4.2013
- Zmluva o poskytnutí dotácie 10,00 Mesto Poltár - CVČ 5.4.2013
ČOM 5206876 Zmluva o združenej dodávke elektriny - Stredoslovenská energetika a.s.  4.4.2013
ČOM 5206875 Zmluva o združenej dodávke elektriny - Stredoslovenská energetika a.s.  4.4.2013
ČOM 5301047 Zmluva o združenej dodávke elektriny - Stredoslovenská energetika a.s.  4.4.2013
- Zmluva o poskytnutí dotácie 960,00 Základná škola Málinec 3.4.2013
21 - 5 Zmluva o pripojení  1,00 /mes. Ma - NET Team s.r.o. 3.4.2013
- Zmluva o poskytnutí dotácie 180,00 Futbalový oddiel Telovýchovnej jednoty Málinec 27.3.2013
- Zmluva o nájme nebytových priestorov - Koma & Koma s.r.o. 27.3.2013
- Kúpna zmluva 72,00 Kret Jozef, Na Vinici 388/ 1, Málinec 19.3.2013
- Dodatok k zmluve o pripojení   Ma-NET Team s.r.o. 12.3.2013
21-4 Zmluva o pripojení 1,00/mes. Ma-NET Team s.r.o. 12.3.2013
 21 Dodatok k zmluve o pripojení Ukončenie zmluvy - Ma-NET Team s.r.o. 12.3.2013 
271 Dodatok k zmluve o pripojení Ukončenie zmluvy - Ma-NET Team s.r.o. 12.3.2013
- Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnych služieb 301,98 Mikroregion Hornohrad - Integrované sociálne centrum - Málinec 7.3.2013
EN: 2220.2013.856 Zmluva o združenej dodávke elektriny   SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 4.3.2013
A/1389.0/03/2008 Dodatok č.2 k Zmluve  o aktualizácii programov - TOPSET Solutions s.r.o.

25.1.2013

- Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 300,00 Klub dôchodcov v Málinci 8.1.2013
- Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 200,00 Stolnotenisový oddiel Telovýchovnej jednoty v Málinci 8.1.2013
- Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 10 000,00 Futbalový oddiel Telovýchovnej jednoty v Málinci 8.1.2013
- Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 300,00 ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Málinci 8.1.2013