PDF Tlačiť E-mail

ZDRAVOTNÉ STREDISKO Málinec, Zdravotná 59/21, 985 26 Málinec

Všeobecný lekár

Poskytovateľ MEDIPEN s.r.o. Gorkého 328/285, Rimavská Sobota, MUDr. Jana Wirtschafterová, MPH

Ambulancia v odbore: všeobecné lekárstvo

ordinuje: MUDr. Wirtschafterová Jana

Tel:047/4291424

Ordinačné hodiny:                                                                


  ordinovanie prestávka na obed návštevná služba a administratíva 
Pondelok   07:00 - 13:00 hod 13:00 - 13:30 hod 13:30 - 15:00 hod
Utorok   07:00 - 13:00 hod 13:00 - 13:30 hod 13:30 - 15:00 hod
Streda   07:00 - 13:00 hod 13:00 - 13:30 hod 13:30 - 15:00 hod
Štvrtok   07:00 - 13:00 hod 13:00 - 13:30 hod 13:30 - 15:30 hod
Piatok   07:00 - 13:00 hod 13:00 - 13:30 hod 13.30 - 15:30 hod

 

Odbery:od 7:00 hod  do 8:00 hod - odber biologického materiálu, balenie , odosielanie, injekčná terapia.

Sobota - Nedeľa: ošetrenie Poliklinika Poltár

Zastupovanie: MUDr. Kupcová Elena - Cinobaňa

                           MUDr. Herbaček Imrich - Kalinovo


Detská lekárka

MUDr. Gasperová Jana

Tel: 047/4222382, 0905217619

Ordinačné hodiny:

Utorok 09:30 - 12:00 hod
Štvrtok 09:30 - 12:00 hod

Iné pracovné dni: ambulancia Poltár


Zubná ambulancia

Od 1.8.2014 pacienti MUDr. Schmiedta budú ošetrení v ambulancii MUDr. Pančíka Martina v poliklinike Rúbanisko II/77, Lučenec 

Ordinačné hodiny:                                    

Pondelok - Piatok  07:00 - 15:00 hod

bolestivé prípady sú uprednostňované do 10:00hod

Objednať sa môžete na tel: 0911 465 574


Pacienti obce Málinec budú ošetrení i v ambulancii Strauss dent s.r.o. u MUDr. Straussa Marcela v Cinobani č.d.236

tel: 0905747 321

Pondelok  14:00 - 19:00 hod  - 
Utorok - Piatok  07:00 - 13:00 hod   13:30 - 15:00 hod

Lekáreň Calendula

PharmDr. Talánová Eva

Tel: 047/4291229

Otváracie hodiny:           

Utorok 8:00 - 16:00 hod
Štvrtok 8:00 - 16:00 hod
Sobota 8:00 - 10:00 hod

 


Integrované sociálne centrum

Vedúca: Mgr. Anna Koristeková, 

Adresa: Školská 199/ 29, Málinec tel: 047/4291322

Celoročná - celodenná prevádzka zabezpečujúca starostlivosť o odkázané osoby na zdravotnú a  sociálnu starostlivosť, služby určené pre deti s fyzickým a psychickým postihnutím, rôzneho vekového zloženia /DSS/.

Zriaďovateľ: Mikroregión Hornohrad