Projekt z Nadácie Orange - Zelená pre seniorov

 

Dňa 04.11.2011 dôchodcovia  z Klubu dôchodcov Málinec, jesenným lístím pokrstili publikáciu             

  „ Málinské návraty“ 
Kreatívny život seniorov  v obci Málinec
Publikácia zachytáva  zbierku málinských piesní ale aj zvykov, veselých príbehov, tiež  fotoprílohu zo života obyčajného málinského človeka a najmä členov klubu dôchodcov.
Cena publikácie za ks – 3,- Eur.
 Publikáciu si môžete zakúpiť na Obecnom úrade Málinec – pracovisko kultúry u pani A. Kančovej.
 

  

Prečítajte si čo napísali o našom krste : SME Novohrad