Klub dôchodcov : Založenie a činnosť | Tlačiť |

V živote človeka jeden rok znamená dosť, hlavne nad 60 rokov. Desať rokov znamená oveľa viac.


Písal sa r. 1996, keď z iniciatívy p.starostu I.Čepku v spolupráci vtedy vedúcej MKS Zdenky Ňachajovej a vedúcej MĽK Anny Kančovej vznikol návrh na založenie KD v Málinci. So súhlasom niekoľkých dôchodcov sa tento návrh aj realizoval. Prvé oficiálne stretnutie bolo 31.marca 1996 . Prvou predsedníčkou sa stala Zdenka Fodorová a 9 členná Klubová rada. Pokladník p.Albert vyberal členský príspevok 30,-Sk . Stretnutia členov klubu sa uskutočňovali v priestoroch klubu a to  budove bývalej lekárne.
Prvý vydarený zájazd bol do Brezovej pod Bradlom, Košarísk a Piešťan, rodisko a Mohyla M.R.Štefánika. Autobus bol plne obsadený. 12.4.1997 zájazd do B. Štiavnice a Poľov. Múzea v Antole. organizovala p. Anka Kančová. Hneď v roku 1997 prišli na priateľskú návštevu členovia KD z LC s vlastným programom a zabavili nás piesňami, básňami a vtipmi. 27.9.1997 - zájazd na vodné dielo Gabčikovo veľkým zážitkom bola plavba na kompe a v Čuňove, tzv /Divá voda/ – zorganizovala opäť p. Kančová.  30.júna - 1.jula 2004 výlet do Terchovej - Oravskej Lesnej. Výlet bol dvojdňový, nezabudnuteľný zážitok zanechal drevený betlehem – umelecké dielo obhliadka mesta Žilina v Terchovej obhliadka sochy Juraja Jánošíka. Na druhý deň sme navštívili terchovské múzeum i nádherný kostol a vychádzkou do prírody Dračie diery. Na Oravskej priehrade sme sa previezli loďou na Slanický ostrov v Dolnom Kubíne sme navštívili múzeum P.O.Hviezdoslava. I za tento výlet poďakovanie patrilo hlavne p. A. Kančovej ale aj p. Pavlovi Kačánimu a jeho bratovi Jánovi Kačánimu z Terchovej, ktorý zabezpečil ubytovanie na jednu noc.
13.júla 2004 - výlet autobusom na spomienkový výlet do Hradišťa a na Úpravňu vody v Málinci. 5.augusta 2004 bola exkurzia vodného diela Málinec priehrada a guľáš na poľovníckej chate . 14.októbra 2004 vystúpenie Roba Kazíka v LC na malom autobuse 70,- Sk .  Návšteva divadelného predstavenia // Hráči // od Gogoľa. 13.3.2005 výstavka ručných prác žien aj chlapov veľmi vydarená akcia na ktorej sme sa podieľali organizačne i vystavovaním vlastných ručných prác. okrem týchto väčších akcií Klub dôchodcov organizoval i zdravotné prednášky: O homeopatií MUDr. Kováčiková, O reumatológií MUDr. Strapková Urológia p. prim. Eichler ďalej o sociálnych istotách dôchodcov, rôzne prezentácie rozličných firiem – masážne prístroje , posteľné súpravy, hrnce atď. niektoré nesplnili naše očakávania. Pravidelne sme organizovali fašiangové posedenia s pečením pampúškov, deň žien, deň matiek i deň otcov a slávnosti jubilantov. V januári 1999 oslavy oslobodenia obce, Fašiangové a Mikulášske odpoludnia. Veľmi obľúbené boli stretnutia v lete pri guľáši na Tehlovni na ihrisku, na Starom vršku, v Hrabovskej , na dvore klubu na poľovníckej chate. Pečenie medovníkov pred Vianocami spolu s deťmi MŠ a ZŠ i varenie kapustnice na jarmoku pred Vianocami . Pekné oslavy sme mali pri príležitosti 5.výr. založenia klubu v r. 2001 18. februára na ktorom sa zúčastnili i vzácny hostia p. starosta I. Čepko, páni farári Šeliga a Mucha. V r. 2000 miléniový rok , prelom storočí 20 – 21 st. prišiel vystupovať aj súboru z LC // Ozvena // pred Vianocami na ktorom bolo mizerne málo ľudí. Vystupujúcich viac ako divákov, čo je vlastne kameňom úrazu aj našich stretnutí a výletov. Každú akciu musíme dôkladne pripraviť a človeku zle padne, keď vidí , že účasť je nízka. Všetky akcie sú zapísané v kronike a mnohé aj podchytené fotografiami. Členská základňa sa pohybuje okolo 40 členov a keďže sme starší niektorí prichádzajú iní odchádzajú. V Roku 2002 bol založený aj Zväz zdr. postih. občanov v Málinci s ktorým stretnutia spoločne organizujeme. Predsedkyňou bola zvolená p. Zdenka. Ňachajová, potom p. Ladislav Marko z obci Bystrička- Hrabovská. 
Od roku 1996 - 2006 ako bol klub založený zomreli títo členovia :Ján Bošanský , Pavol Čáni, Lídia Faťarová, Helena Chudinová, Zuzana Jakubová , Júlianna Kančová, Mária Kupcová , Emil Kvak, Július Lomenčík, Ladislav Marko, Mária Marková, Ján Novodomský, Helena Petríková, Vojtech Račko, Mária Zaťková. Česť ich pamiatke.

Rok 2007
Členský príspevok bol určený a zvolený 50,- sk / rok.. V roku 2007 bolo 43 členov. V januári nebol žiaden sneh bolo teplo a vlhko. Podujatia v tomto roku boli organizované a pripravované podľa stanoveného plánu. Konalo sa novoročné stretnutie, fašiangové popoludnie, v marci stretnutie MDŽ v apríli sa konal výlet na Polianky u rodiny Elenky a Števka Dibaľovcov. V máji bola prednáška MUDr Machanovej o prevencii onkologických ochorení a oslavy Deň matiek a otcov. V júni nedeľné stretnutie v júli stretnutie jubilantov. V Septembri bol opäť výlet na Polianky. Koncom októbra bolo stretnutie dôchodcov a jubilantov. V novembri bolo v klube spomienkové stretnutie , spomínali sme na členov ktorí nás opustili. V decembri sa konalo mikulášske stretnutie, kde každý člen dostal mikulášsky balíček.

Rok 2008 
V roku 2008 bolo 42 členov. Členský príspevok bol 50,- sk. Konali sa približne také podujatia ako v roku 2007.Každý mesiac bola naplánovaná nejaká akcia a tá sa aj uskutočnila. V marci bolo prvé nedeľné stretnutie ktoré otvorila p. Zdenka Fodorová predsedkyňa klubu. Pani Strašková predložila finančnú správu klubu. Pani Anna Kančová pripravila prehľad podujatí na rok 2008. V marci bolo literárno – dramatické pásmo Jána Poničana ktoré predviedli študenti z gymnázia v Lučenci. Počas roka sa konali nedeľné stretnutia, oslavy Dňa matiek a otcov, stretnutie jubilantov. Naše členky piekli langoše na Jánskych dňoch aj na oslavách SNP kde vystúpil súbor z Báčskeho Petrovca. V novembri sme boli v Lučenci na divadelnom predstavení ,, Na tom našom dvore “. V decembri sme končili rok Mikulášskym večierkom, kde opäť, každý člen dostal mikulášsky balíček.

Rok 2009
Nový rok sme privítali niektorí na námestí našej obce. V roku 2009 sme mali 40 členov. Členský príspevok bol schválený na 2 eurá.
V tomto roku sme prešli na novú európsku menu euro a má hodnotu 1 euro = 30,126 sk .Občania dostali euro kalkulačky Všetky potraviny zdraželi. Podujatia v klube sa organizovali podľa vopred pripraveného plánu, ktorý sa vždy pripravil aj s ostatnými členmi na stretnutí. Plán väčšinou pripravila p. Anna Kančová, ktorá aj zabezpečovala a vo väčšine pripravovala výlety a podujatia.
V tomto roku sa zvolila nová predsedkyňa klubu, namiesto Zdenky Fodorovej nastúpila Kvetka Turicová. V apríli 2009 bolo veľmi pekné podujatie v miestnej ľudovej knižnici. Konalo sa z príležitosti okrúhleho výročia spisovateľov P.O.Hviezdoslava a Milana Rúfusa. Toto podujatie bolo vydarené. V júli naše členky Mária Strašková, Kvetka Turicová a p. Ann Kamenská pripravovali langoše na podujatí Stretnutie rodákov obce Málinec. Iné členky Zuzana Tóčiková, Zuzana Novodomská, Anna Kvasnicová, p. Ulická Elenka pripravili zasa výstavku ručných prác. V októbri sme boli na výlete na Poliankach u rod.Dibalovej, kde bol už prvý sneh. Koncom mesiaca bolo stretnutie dôchodcov z príležitosti mesiaca októbra, ako Mesiaca úcty k starším. Podujatie bolo v SD s príhovormi a programom našich detí. Nechýbalo občerstvenie Mali sme ešte spomienkové stretnutie na našich zosnulých a v decembri sme piekli medovníčky v SD. Medovníčkov bolo aj niekoľko stovák. Prišli aj deti, ktoré zdobili. Medovníčkami sme potešili aj 8 našich osamelých spoluobčanov. Aj v tomto roku sme mali 2 X stretnutie s jubilantmi klubu.