Literatúra

Hor Máľincon iďen
HOR´ MÁĽINCON IĎEN - Július Lomenčík

História pre národ živý je tým, čím svedomie
pre človeka. Človek bez svedomia je koža biedna,
daromná; národ bez vedomostí o sebe a predkoch
svojich je hromádka koží otrockých.

Myšlienka Štúrova, štylizácia Hurbanova
Vladimír Mináč, Dúchanie do pahrieb


Vydavateľstvo DOMA Mošovce vydalo v edícii Región roku 1998 knihu o histórii a zvykoch obce Málinec. Na titulnú stránku sa podpísal autor Július Lomenčík (rodák z Málinca), ktorý v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na katedre slovakistiky Filologickej fakulty UMB Banská Bystrica. Kniha zachytáva prierez históriou, dedinský folklór a tiež materiálnu ľudovú kultúru. V nemalej miere prispela na vytvorenie tejto webovej prezentácie obce, za čo jej autorovi patrí veľké Ďakujeme!


OD PETROVCA DO MÁLINCA - Kvetoslava Benková

Knižka Od Petrovca do Málinca, I. časť Svadba je zatiaľ jedinou zbierkou piesní z Vojvodiny, ktorá predkladá vývoj slovenskej ľudovej piesne v kontexte 260. ročného odlúčenia a samostatného vývoja dvoch prostredí ďalekých a predsa blízkych. To, čo je v hudobnom, obyčajovom a v neposlednom rade, aj jazykovom prejave týmto dvom osadám spoločné a to, čím sa od seba líšia, ozrejmujú jednotlivé piesne a ich informátori. Kniha je určená širokému auditóriu vo Vojvodine a na Slovensku. Svoj obsah núka ako východisko k výskumu etnológom a etnomuzikológom, ale zvlášť všetkým milovníkom slovenských ľudových piesní.


Stiahnuť knihu!

Od Petrovca do Málineca - Kvetoslava Benková (4,3MB)


Viac ako 30 rokov sa venujem výskumu slovenských ľudových piesní – najprv tých vo Vojvodine, neskôr v Chorvátsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku (Málinec, obce okolo Lučenca, Novohrad). Vďaka dlhoročnej práci v produkcii a hudobnej redakcii Novosadského rozhlasu, ako hudobná redaktorka a dramaturgička mala som možnosť nielen vyhľadávať talenty, ale aj spolupracovať s ľudovými spevákmi, muzikantmi a súbormi a nazerať do notových záznamov a starých nahrávok, upravovať piesne pre rôzne inštrumentálne zoskupenia, aby som potom z toho, čo som nazbierala v teréne, pripravovala hudobné relácie. Pritom som sa snažila naučiť sa správne zaradiť naše piesne do prostredia, z ktorého pochádzajú a nájsť im to pravé miesto vo veľkej rodine slovenských ľudových piesní vôbec. Chcela som dospieť k spoznaniu aké sú tieto piesne. Veľmi ma zaujímal ich život v podmienkach spolunažívania s inými národmi a ich široká paleta vlastností, ako aj ich neovplyvnený vývoj na Slovensku, odkiaľ pred 260. rokmi odchádzali Slováci na Dolnú zem. Zamerala som sa prevažne na vokálnu a len sčasti na inštrumentálnu interpretáciu piesní, keďže som mnohé z nich sama reprodukovala – spievala v novosadskom, bratislavskom a banskobystrickom rozhlase, na koncertoch, festivaloch s rôznymi muzikantmi a ochotníckymi a profesionálnymi hudobnými telesami. Sem nepočítam dlhé roky latentného vnímania a zaznamenávania piesní vo vlastnej pamäti z čias detstva a mladosti. Paradoxom toho je, že som sa sama sebe stala informátorkou. Po niektorých piesňach som dlho pátrala, iným som sa nemohla vyhnúť, lebo sa mi samy postavili do cesty.MONOGRAFIA OBCE MÁLINEC - kolektív autorov

Je taký kraj, kde si sa narodil.
Zem! Na ňu musíš myslieť neprestajne.
Kde slnko spoza hory vychodí a hladkajú ťa materinské dlane
.Máte možnosť zoznámiť sa s prvou monografiou obce Málinec. História obce Málinec je nielen veľmi bohatá na rôzne udalosti a skutočnosti, ale tiež veľmi zaujímavá a hodnotná. Autori tejto publikácie sa snažili vytvoriť' ucelený materiál z hodnoverných pod­kladov a overených faktov. História obce určite stojí za zamyslenie a jej bohatosť by mal poznať' každý, koho sa obec Málinec čo i len trochu dotýka. Bohaté dedičstvo našich predkov nás nielen zaväzuje, ale i vyzýva a podnecuje k najhlbšiemu poznaniu svojej minulosti. Veď' minulosť nie je len poznanie toho, čo už bolo, ale zároveň prameňom, z ktorého môžeme vždy čerpať' nové a nové sily pri napredovaní, zveľaďovaní a chránení toho, čo už v obci máme. 

 


Ukážky málinských ľudových piesní

Súbory obsahujú okrem nôt a textov aj melódiu. Prehrať si ju môžete programom Score Writer, ktorého demo verziu si môžete stiahnuť tu.

Z malinskiho kostolicka


Este pridem k tebe raz