Geografické Informácie

 geo
Málinec je stredisková obec, nachádzajúca sa pri najhornejšom toku rieky Ipeľ, v Poltárskom okrese. Ipeľskú dolinu  tvoria úbočia juhozápadnej časti Slovenského Rudohoria. Od západu cez sever k východu je to vrch Hrad (589 m), Tri Chotáre (835 m), Táňovo (929 m), Čierny Hrbok, Diel (640 m) a Vrbica. Zo severu málinskú dolinu uzatvára mohutne sa rozkladajúci vrch Bykovo (1111 m) so svojimi výbežkami. Na juh je dolina otvorená. Tadiaľto odteká rieka Ipeľ a tiahne sa tadiaľto cesta, ktorá spája Málinec s ostatným svetom.


Vlastná obec leží vo výške 290 m. n. m. Má rozlohu 4999 ha. Voľakedy sa jej rozsiahly (9609 ha) kataster vyskytoval na pomedzí troch žúp - Novohradskej, Zvolenskej a Gemersko-malohontskej. Jeho bezprostredne susedné obce boli Detva, Čierny Balog a Kokava nad Rimavicou. Územie pôvodného katastra obce malo tvar kosodĺžnika osadeného dlhšou uhlopriečkou v smere sever - juh na tok Ipľa, pričom v jeho severnom vrchole rieka Ipeľ (pri osade Čierťaž vo výške asi 1050 m. n. m.) vyviera a v južnom (v lokalite Bitanská) opúšťa kataster obce. Katastrálne územie Málinca je konfiguračne hodne členené s výškovým rozdielom až 850 m. n. m., lebo najvyššiu výšku má vrch Bykovo 1111 - voľakedy najvyšší vrch Novohradskej župy - a najnižšiu Bitanská 261 m. Ďalej je zaujímavé, že všetkých 12 málinských prítokov Ipľa je pravobežných. Viaceré z nich (Chocholná, Smolná) sú tak vodnaté, že sú mu pri sútoku takmer rovnocenné. Táto vodnatosť sa v súčasnej dobe využíva pri vodárenskej nádrži "Málinec", z ktorej okrem Málinca sú zásobované pitnou vodou aj mestá Fiľakovo, Lučenec a Veľký Krtíš.


maptimezoneČas
Málinec leží v časovom pásme stredoeurópskeho času SEC, ktorý je oproti greenwichskému (1884) posunutý o +1 hod.


GMT +1:00 Belehrad, Bratislava, Budapesť, Ljubljana, Praha


world zones


kruzidloZemepisná poloha
Málinec leží v nadmorskej výške 290 m.n.m Zemepisná šírka je 48° 30' a zemepisná dĺžka 19° 40' Približná populácia na 7 km polomer: 5781 obyvateľov.
Latitude 48.5000 Longitude 19.6833 Altitude (feet) 980
Lat (DMS) 48° 30' 0N Long (DMS) 19° 40' 60E Altitude (meters) 298


globegpsNavigačný systém GPS
Pre majiteľov navigačných systémov uvádzame súradnice:

48,508348 N
19,675284 E