Smernica č. 1/2014 o používaní pečiatok na OÚ
Čítať celý článok...
 
Smernica o miestnej kanalizácii č. 1/2011
Čítať celý článok...
 
Dodatok ku smernici č. 1/2011
Čítať celý článok...
 
Pravidlá o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Málinec
Čítať celý článok...