Obecná Muštáreň PDF Tlačiť E-mail

Oznam: Obec Málinec oznamuje, že od 10. septembra 2018 bude v prevádzke obecná muštáreň! Zapísať sa môžete na OÚ Málinec alebo na tel.č.: 047/4291120

 

    

V muštárni sa prevádza:

- mletie ovocia

- lisovanie                                                 

- pasterizovanie

- plnenie

Priemerná vyťaženosť z jedneho vreca ovocia je od 10 do 15 litrov ovocnej šťavy.

Poplatky za služby:

 

 

Pre občanov s trvalým pobytom v obci Málinec

- mletie / poplatok za 1 vrece

1,00

- mletie, lisovanie /  poplatok za 1 vrece

1,50

- mletie, lisovanie, pasterizovanie / poplatok za  1 vrece

2,00

 

Pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Málinec schválené OZ Uznesením č.4/2014, dňa 25.9.2014 v bode č.2 písm. h) )

- mletie / poplatok za 1 vrece

2,00

- mletie, lisovanie /  poplatok za 1 vrece

2,50

- mletie, lisovanie, pasterizovanie / poplatok za  1 vrece

3,00

 

V prevádzke podľa potrieb a dopytu, zápis záujemcov na Obecnom úrade Málinec  alebo na tel.č..: 047/4291120