Dobrovoľný hasičský zbor

 

volejballDobrovoľný hasičský zbor Málinec

 

 

V súčasnosti funguje Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Málinci. Jeho členovia sú pripravení zasiahnuť a pomôcť v prípade živelných pohrôm a katastrôf. Svoje skúsenosti dokazujú na rôznych podujatiach a súťažiach po celom Slovensku.


História DHZ

Súčasnosť DHZ

Fotogaléria

Kontakty