Kontakty DHZ

volejballDobrovoľný hasičský zbor Málinec

 

 

Výbor:

Predseda:
Podpredseda veliteľ:
Podpredseda prevencie:
Strojník:
Pokladník:
Tajomník:
Organizačný referent:
Materiálno technický referent:
Referent mládeže:
Člen:
Člen:

 

Melich Drahomír
Starove Jozef
Šimon Barnabáš
Karlík Ivan
Kovaľančíková Jana
Mgr. Zákopčanová Helena
Ing. Zákopčan Víťazoslav
Kovaľančík Ján
Šuleková Katarína
Melich Štefan
Bitala Miroslav
Kontakt:

 

 

DHZ Málinec 98526 Málinec
Predseda: 0905 936287
Veliteľ:  0907 878011
Technika:

 

 

Tatra 815 Cas
Avia 30 s výbavou
2. PPS 12

 


História DHZ

Súčasnosť DHZ

Umiestnenia

Fotogaléria