Futbal

MFC Málinec

 ROK 2009

V roku 2009 TJ Jednota Málinec FO mal tri družstvá, ktoré boli zapojené do futbalových súťaží nasledovne. Mužstvo dospelých hralo V. ligu skupinu D stredoslovenské majstrovstvá s počtom hráč 19 pod vedením trénera Mariana Poctaveka.

Mužstvo dorastu bolo zaradené do okresnej súťaže a malo 15 hráčov trénovali pod vedením trénera Ivana Bodnára.

Mužstvo žiakov bolo zaradené do okresnej súťaže – sever, malo 25 hráčov trénovali pod vedením trénerov Jána Kvasnicu a Jaroslava Baloga.

 

 

 

Výbor TJ – Jednota Málinec pracoval v nasledovnom zložení :
Predseda TJ Ing. Igor Čepko
Manažér – Peter Melich
Ekonómka – Ing. Elena Melichová
Vedúci mužstva A - Ján Petrík
Dorast : Ľubomír Urda
Dušan Riečica
Hlavný usporiadateľ a komentátor – Ľubomír Jakuba
Členovia výboru - Pavol Števove

Výbor v priebehu roku 2009 zasadal podľa potreby to znamená ak sa vyskytli nejaké problémy tak ich riešenie bolo veľmi operatívne a mnohokrát úspešné.

Hlavným sponzorom TJ Málinec a v roku 2009 aj jediným bol Obecný úrad Málinec, ktorý na chod FO poukázal sumu 5.995,- eur. Tieto peniaze boli použité na nasledovné :
Vyplatenie mzdy rozhodcom 2.214,63 ,- eur
Cestovné pre trénera 1.850,- eur
Odvod dane DÚ 292,40 ,- eur
Poplatky Szfz 306,99 ,- eur
Hosťovanie hráčov 1.100 ,- eur
Prípravné zápasy 230,98 ,-eur

V roku 2009 sme získali 900 eur zo vstupného. Najvyššie vstupné a najviac divákov sme mali na prvom jesennom zápase s mužstvom Cinobane, ktorý sme vyhrali. Peniaze získané zo vstupného sme použili na ostatné výdaje ako poštovné, lekárske vyšetrenia hráčov, športovú výstroj, občerstvenie hráčov a na nákup predmetov do tomboly.

Sponzori v roku 2009 prispeli materiálne. Firma Ďoban poskytla hráčom všetkých kategórii občerstvenie. Urbárska lesná spoločnosť Málinec poskytla chlieb po poslednom zápase, kedy sme pripravili občerstvenie aj pre divákov. Finančne na nákup športových potrieb prispeli JUDr Matulová, M. Deutsh Michaela Melichová, Ing. Elena Melichová, Ing. Ján Findra, Ing. Dušan Findra, Peter Melich.

Počas celého roku 2009 mali naše mužstvá silnú divácku podporu nielen na domácich zápasoch na ktoré chodilo v priemere 200 divákov, ale aj na zápasoch na súperových ihriskách na ktoré fanúšikovia chodili bez rozdielu vzdialenosti v počte viac ako 50 divákov na vlastných dopravných prostriedkoch , za čo sa im hráči vo viacerých zápasoch odvďačili výbornou hrou a víťazstvami. OÚ Málinec sa staral aj o dopravu hráčov na zápasy. Dospelí chodili na zápasy autobusom, ktorý poskytoval p. Klinčok z Turičiek. Dorastenci boli prepravovaní automobillom, miestnych hasičov a žiaci najčastejšie osobnými autami, ktoré poskytovali tréneri a niektorí ochotní rodičia žiakov. OÚ sa postaral aj o údržbu hracej plochy o kosenie, polievanie ale aj o platenie elektriny, vody a celkovú údržbu futbalového areálu tým, že zabezpečil hospodára Stanislava Švédu, ktorý sa dobre zhostil svojej práce.
Futbalová sezóna 2008/2009 bola pre nás prelomová, pretože sme prvý krát nastúpili na zápasy vo vyššej súťaži. Boli sme plní očakávania, elánu ale aj túžby po dobrých výsledkoch. Po skončení jarnej časti a tým aj po našom prvom účinkovaní sme skončili na krásnom štvrtom mieste a ktorom sme v začiatku len skryto dúfali. Horšie to bolo s dorastencami. Boli nedochvíľni, nedisciplinovaní netrénovali ako bolo treba a umiestnili sa na poslednom mieste v tabuľke. Mužstvo žiakov si tiež počínalo veľmi dobre a umiestnilo na poprednom mieste v súťaži majstrovstvá okresu – sever.

Letná príprava na nový súťažný ročník bola pomerne krátka, ale o to intenzívnejšia a tvrdšia. Nový ročník 2009/2010 sa začal 9.8.2009 nasledovným hráčskym kádrom.Peter Ďuriško – brankár prišiel z Baníka Kalinovo
Andrej Rončák – Sklotatran Poltár, Michal Horanský, Miroslav Straško, Jakub Poctvek Baník Kalinovo, Martin Hajdóci, Michal Čepko, Peter Kurák Sklotatran Poltár, Ivan Urda, Peter Turic, Ján Melich Miroslav Dibaľa, Michal Škalák Sklotatran Poltár, Patrik Halaj Tatran Breznička, Juraj Janšto, Marian Števove, Tomáš Tóčik Peter Juríček Julius Schlenc.

V jesennej časti súťaže sme odohrali 13 zápasov z toho sme 9 vyhrali 3 prehrali a 1 remízovali. Celkové skóre 28 : 19 s počtom bodov 28. Prehrali sme v Sklabinej, Králi, Príbelciach a remizovali sme s mužstvom Gemera. Všetky domáce zápasy sme vyhrali. Najvyšší výsledok bol zo zápasu Málinec – Mýtna 5 : 0 , a najnižšia prehra bola v Príbelciach 4 : 0. Prenasledovala nás smola rozhodcovia mali na nás prísny meter a tak sme v jesennej časti mali niekoľko vylúčení a žltých kariet. Červenú kartu dostal Ján Melich Ivan Urda a Martin Hajdóci. V jesennej časti najlepšie góly strelili Halaj – 6, Melich – 6, Škalák – 5, Dibaľa – 5, Turic – 4, Kurák – 2.

Medzi najlepších hráčov patria Ján Melich, Peter Turic, Ivan Urda, Michal Horanský, ale aj nová posila Patrik Halaj.
Jesennú časť sme ukončili na domácom ihrisku víťazstvom s mužstvom Vinice v pomere 2 : 1 a malým občerstvením pre fanúšikov podaním výborného guľášu.


Rok - 2008

Futbalový oddiel v roku 2008 pokračoval vo svojej nastúpenej ceste, ktorá spočívala hlavne v produkovaní dobrej hry čo sa samozrejme odzrkadlilo aj na celkových výsledkoch, ale najmä v tom, že diváci aj naďalej stáli pri svojich hráčoch a verne v hojnom počte chodili povzbudzovať na domáce zápasy ale aj na zápasy na ihrisku súperov.
Výbor v tomto roku pracoval : Predseda Ing. Igor Čepko, tajomník a asistent Peter Melich, vedúci mužstva Ján Petrík, ekonómka Ing. Elena Melichová, hlásateľ Ľubomír Jakuba, lekár mužstva Petra Hajdóciová, členovia výboru Pavel Števove a Ján Kvasnica, Tréneri : dospelí Marian Pactavek, dorast Pavel Gúgľava, Dušan Riečica, žiaci Ján Kvasnica a Jaroslav Balog.

Káder mužstva dospelí brankár - Ján Slaniniak, hosťovanie zo Sklotatranu Poltár a Miroslav Trčan, obrancovia - Michal Horanský, Miroslav Straško, Ján Urda, Andrej Rončák hosťovani Poltár, Július Findra, Jaroslav Sihelský.
Strednopoliari – Ján Melich Peter Turic, Ivan Urda, Peter Kurák hosťovanie Poltár, Peter Juríček, Michal Čepko. Utočníci Miroslav Dibaľa, Ľubomír Lorinčík hosťovanie Breznička, Juraj Janšto, Marian Števove, Robert Starove, Jakub Poctavek hosťovanie Kalinovo.

Mužstvo dospelých vytvorilo v r.2008 dobrý kolektív do ktorého vhodne zapadli aj hráči ktorí prišli na hosťovanie. V konečnom umiestnení obsadili pekné piate miesto s počtom bodov 45 a skóre mali 72 : 51 čo bolo najviac strelených gólov so všetkých mužstiev. Pričinili sa o to hráči Miro Dibala 11 gólov, Ján Melich 7 gólov, Peter Kurák 3 góly. K dobrej hre a pohode prispeli navrátilci do mužstva Ján Melich a Peter Turic, ktorí boli ťahúňmi a osobnosťami v mužstve. Kapitánom bol Ivan Urda, ktorý svoje miesto zastal zodpovedne.

V TJ v roku 2008 mala príjmy 180.000 Sk vo forme príspevku od Obecného úradu.
Ostatné príjmy pozostávali 25 000 sk firma Lena Hriňová nákup teplákových súprav,
25 625 sk Urbárska lesná spoločnosť Málinec, 25 200 sk vstupné a 19 186,50 sk zostatok z roku 2007.Celkové príjmy za rok 2008 boli vo výške 270 011,50 sk.

Výdaje za rok 2008 predstavovali 258 635 sk
Hráči dorastu dosahovali v tejto sezóne striedavo úspech, boli hlavne nedisciplinovaný. Výsledky neboli lichotivé skončili na poslednom mieste. Chlapci by svojim vekom patrili do kategórie mladších žiakov. V mužstve mali aj jedno dievča Lucku Balogovú, ktorá dobre zapadla medzi chlapcov.


Rok 2007

Bol pre našu TJ prelomový, pretože naše futbalové mužstvo dospelých sa v jesennej časti ročníka 2006/2007 usadilo na čele futbalovej tabuľky I. triedy okresnej súťaže a nemienili uvoľniť miesto pre iné družstvo. Jediným cieľom pre rok 2007 bol postup do vyššej súťaže do V. ligy krajského majstrovstva.

Mužstvo dospelých tvrdo trénovalo aj v zimných mesiacoch pod vedením staronového trénera Miroslava Strašku a za podpory celého realizačného tímu na čele s predsedom Ing. Igorom Čepkom, manažérom Petrom Melichom, hospodárskou Ing. Elenou Melichovou, vedúcim mužstva Jánom Petríkom, Pavlom Števove, zdravotníčkou Petrou Hajdóciovou, hlásateľom Ľubom Jakubom. Príprava bola tvrdá ale nepriniesla ovocie vo forme postupu mužstva dospelých do V. ligy. Mužstvo tvorili a o postup sa zaslúžili hráči:
Brankár – Miroslav Trčan
Strednopoliari – Michal Čepko, Peter Kurák, Ján Melich, Peter Turic
Kapitán – Ivan Urda
Obrancovia – Július Findra, Ivan Karlík, Milan Juríček, Miroslav Straško, Ľubomír Urda, ml., Ján Urda, Jaroslav Sihelský
Útočníci - Miroslav Dibaľa, Tomáš Sivok, Marián Števove, Róbert Starove, Stanislav Oláh

Bilancia mužstva dospelých bola: 22 odohratých zápasov z toho vyhratých 18 remízových a 2 prehraté zápasy s počtom bodov 56 a s 83 strelenými gólmi a 24 gólov sme dostali čo vo všetkých ukazovateľoch boli najlepšie výsledky.

Do zostavy roka ObFZ Lučenec sa dostali traja hráči: Ján Melich, Miroslav Straško, Miroslav Dibaľa, ktorý sa stal aj najlepším strelcom okresnej súťaže. Oslavy postupu boli veľkolepé za čo vďaka OÚ, sponzorom aj fanúšikom.

Prestávka bola krátka, hráči museli zodpovedne pristúpiť k letnej príprave na nastávajúcu sezónu.

Prvé kolo sa začalo 5.8.2007 s Boľkovcami. Mužstvo sa posilnilo o hráčov Petra Kuráka, Andrej Rončáka, Matej Rusnáka, ktorí prišli na hosťovanie zo Sklotatranu Poltár za čiastku 18 000 Sk na obdobie pol roka. Z Baníka Ružiná prišiel Ján Melich za čiastku 15 000 Sk Na hosťovaní bol aj Jozef Levčík z Družstevníka Mýtna a z dorastu bol zaradený Juraj Janšto. Nároky klubu na účinkovanie v V. lige sa nedajú porovnať s nárokmi v okresnej triede. Vyššie sú nároky na materiálno – technické vybavenie (oblečenie, výstroj, lopty, a pod.).

Zvýšili sa aj odmeny rozhodcov takmer o 100%, doprava je drahšia, pretože sa zvýšili vzdialenosti na zápasy. Bola zakúpená a zamontovaná svetelná výsledková tabuľa, porobili sa vnútorné i vonkajšie úpravy štadióna aby sa skultúrnilo prostredie vo futbalom stánku. Preto, aby mohol futbal v našej obci existovať sa pričinil hlavne OÚ Málinec ako hlavný sponzor sumou 90 000 Sk, prepravou hráčov na zápasy, údržbou štadióna, ULS Málinec sumou 20 000Sk, firma Ďoban občerstvením po zápase, M Kancko, JUDr. Matulová, M-Deutsch, M. Melichová, Lekáreň Poltár a aj niektorí naši fanúšikovia.


Futbalová sezóna 2005/2006

V súťažnom ročníku 2005/2006 nedošlo vo vedení TJ FO ani v kádri jarnej časti k žiadnym zmenám. Mužstvá dosahovali striedavé úspechy. Viac sa darilo mladším kategóriám. Káder dospelých ani napriek stabilizácií a dobrým podmienkam na tréningoch nedosahoval dobré výsledky a celú sezónu 2005 sa mužstvo viac – menej trápilo.

Málinec mal dvoch vynikajúcich hráčov, ktorí odovzdávali svoje služby iným mužstvám, išlo Petra Turica, ktorý hosťoval v Sklotatrane Poltár a Jána Melicha hráča Baníka Ružiná. Srdce týchto chlapcov bilo a bije pre málinský futbal a preto sa rozhodli vrátiť do materského oddielu a pomôcť mužstvu dosiahnuť vo futbale lepšie výsledky. Ich príchod a následné hosťovanie ďalšieho vynikajúceho hráča P. Kuráka spôsobilo, že mužstvo sa stabilizovalo, vytvoril sa vynikajúci kolektív, ktorý ťahá za jeden povraz čo sa prejavilo vo výsledkoch jesennej časti, keď mužstvo nebolo na ihrisku prakticky pokorené a vyhralo jesennú časť ročníka 2006/2007.

Veľký podiel na úspechu má tréner M. Straško, ktorý prebral mužstvo v jesennej časti po odchode M. Kvasnicu. Veľký podiel na úspechu má tréner I. Urda a pod ich vedením všetci hráči. Tento úspech by nebol možný bez podpory vedenia TJ na čele s predsedom Ing. Igorom Čepkom, vedúcim mužstva Jánom Petríkom, Petrom Melichom a hospodárky TJ
Ing. Elenky Melichovej.

Nemožno nespomenúť divácku kulisu, ktorá hnala hráčov dopredu nie len na domácom ihrisku, ale aj na ihrisku súperov.
Je treba poďakovať sponzorom za peňažnú i vecnú podporu a to OÚ, ULS, J. Adamove, rodine Petra a Michaely Melichovej, JUDr. Eleny Matulovej, Lackovi Igorovi, Jurajovi Detvanovi.

Rok 2005 bol rokom 75. výročia založenia TJ Málinec, ktoré sme si pripomenuli posedením s bývalými hráčmi a funkcionármi TJ, zorganizovaním turnaja za účasti kvalitných mužstiev Hnúšťa, Detva, Ružiná, Málinec a občerstvením pre hráčov a fanúšikov.


Futbalová sezóna 2004/2005

Sa začala zmenou na čele TJ FO Málinec. Pán Igor Lacko sa vzdal funkcie prezidenta a ukončil prácu pri málinskom futbale. Činnosť sa zdala byť ohrozená, čo ale obec nemohla pripustiť pretože futbal je v obci šport číslo jeden a fanúšikovia by to obci nikdy neodpustili. Futbal sa opäť ocitol na stole starostu obce p. Igora Čepku, ktorej sa i napriek množstvu iných povinností ujal funkcie predsedu TJ futbalového zväzu. Jeho spolupracovníkmi sa stali E. Melichová, P. Melich, P. Števove, M. Straško, J. Petrík ako vedúci mužstva. Trénerom ostal M. Kvasnica. Došlo k posilneniu kádra hráčmi Tomášoviec M. Hodúlom a Škantárom. Veľmi dobrú prácu odviedol najmä M. Hodúl s ktorým bolo predĺžené hosťovanie aj na ďalšiu sezónu. Ďalšou posilou mal byť M. Víťaz, ktorý ale nenaplnil naše očakávania. Mužstvo dospelých sa v tomto ročníku umiestnilo v pokojných vodách, dobré umiestnenie dosiahli aj žiaci a dorast pod vedením trénerov Ľubomíra Jakubu, Pavla Števove. Hlavným a jediným sponzorom bol OÚ.


Futbalová sezóna 2003/2004

Sa niesla v duchu zlepšenia hracieho prejavu hráčov aj keď vo vyššej súťaži sa bolo treba stabilizovať a zvyknúť si že víťazstvá neprichádzali ľahko a bolo treba vynaložiť viac úsilia a poctivejšie pristupovať k tréningom a zápasom. Došlo k posilneniu mužstva hráčom Sklotatranu Poltár P. Tisoňom a hráčom J. Krňanom z Uhorského. P. Tisoň bol pre mužstvo prínosom, J. Krňan nesplnil očakávanie a ukončil futbalovú činnosť.

Výbor pracoval v pôvodnom zložení. Na trénerskej lavičke aj naďalej ostal M. Kvasnica. Do mužstva sa postupne zabudovávali mladí hráči z dorastu, ktorí mali záujem hrať futbal aj za dospelých. Výsledky boli striedavé na to, že kvalita mužstva bola slušná nedarilo sa mužstvu umiestniť na popredných miestach. Výnimku tvorilo žiacke mužstvo, ktoré sa viac rokov pohybovalo na špici tabuľky a to aj vďaka trénerovi R. Becánimu, ktorý mužstvo viedol až do svojej smrti. Aj tento ročník finančne podporoval OÚ, ULS, Lekáreň Beatus o občerstvenie sa starali p. Igor Lacko pre dospelých a p. J. Detvan pre žiakov, dorast.


Futbalová sezóna 2001/2002

Bola pre málinský futbal zlá, pretože sa nepodarilo futbalistom postúpiť z II. triedy okresnej súťaže do vyššej teda I. triedy. Futbal bol v kríze hernej aj funkcionárskej. Bolo treba urobiť určité zmeny, ktoré by pomohli stabilizovať futbal v našej obci, pretože bolo nemysliteľné, aby futbal v našej obci skončil. Jeho história sa písala od roku 1930 a blížilo sa 75. výročie založenia TJ. Preto sa do futbalu rozhodol vstúpiť pán Igor Lacko a pokúsiť sa v sezóne 2002/2003 s futbalistami postúpiť do I. triedy okresnej súťaže. Pán Lacko oslovil niekoľkých ľudí a požiadal ich o spoluprácu s ním. Po dohode so starostom obce p. Ing. Igorom Čepkom sa pán Lacko stál prezidentom klubu, jeho spolupracovníkmi sa stali Ing. Elena Melichová ako hospodárka TJ, p. Peter Melich ako zástupca hráčov, p. Július Riečica. Tento výbor priniesol veľa pozitívneho, ktoré sa prejavilo stabilizáciou kádra, zlepšením tréningovej a hráčskej morálky, ale i návratom divákov na tribúny. Podarilo sa angažovať trénera p. Miroslava Kvasnicu, ktorý ako hráč pôsobil vo vyšších súťažiach a vniesol do mužstva veľa pozitívneho, čo malo vplyv na výsledky mužstva a postup do I. triedy okresnej súťaže. V roku 2003 sa do mužstva vrátil hráč M. Straško pôsobiaci v Sklotatrane Poltár a do Poltára odišiel hráč Peter Turic na hosťovanie. Sponzorsky FO vypomáhali OÚ, ULS, Lukrécia p. Lacko, Beatus – lekáreň Poltár, Lekáreň Málinec.