Knižnica | Tlačiť |
„Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia“
 

Obecná knižnica  Málinec  získala v roku 2018 dotáciu
na nákup knižného fondu vo výške 1.000,-€
 
Celkovo bolo zakúpených  133 kníh pre deti a dospelých!


Knižnica bola v roku 1995 presťahovaná do nových terajších priestorov na Hlavnej ulici. Vyriešil sa tým hlavne priestorový problém. Priestory sú rozdelené podľa druhu literatúry t.j. náučná literatúra, detská literatúra, beletria a spoločensko - politická literatúra.

                      

Otváracie hodiny knižnice:

Pondelok      

08:00 hod - 15:00 hod

Utorok

08:00 hod - 15:00 hod

Streda

12:00 hod - 15:00 hod

Štvrtok

12:00 hod - 15:00 hod

Piatok

-

 

Knižničné služby - zápisné:

 

 

  • Zápisné deti -poplatok na rok                  0,50€    
  • Zápisné dospelí- poplatok na rok           2,00€
  • Výpožičné – poplatok za jednu knihu    0,10€    Výpožičná doba jeden mesiac.