Výberové konanie - pozícia: vedúci pracovník ISC Málinec PDF
Napísal Administrator   
Utorok, 28 November 2017 11:15

 

 

Mikroregión Hornohrad , Nám SNP 474/1 , 985 26 Málinec , v zastúpení Ing. Igorom Čepkom, týmto vyhlasuje výberové konanie na pozíciu „ vedúci domova sociálnych služieb – Integrované sociálne centrum Málinec“.


Miesto výkonu práce :
Integrované sociálne centrum Málinec
Náplň práce: Riadiť, organizovať a kontrolovať činnosť zariadenia
Ponúkaný plat: Dohodou
Termín nástupu: ihneď
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Vzdelanie: Vysokoškolské II.stupňa humanitného smeru / sociálna práca výhodou, nie však podmienkou/.
Počítačové znalosti: Excel, Word, Outlook


Ďalšie požiadavky na uchádzača
- Znalosť zákonov týkajúcich sa oblasti sociálnej pomoci
- Organizačné a manažérske zručnosti
- Schopnosť viesť tím a motivovať podriadených
- Argumentačné zručnosti
- Schopnosť vedieť pracovať v záťažových situáciách
- Individuálny prístup k potrebám klientov
- Bezúhonnosť, bez zápisu v registri trestov


Zoznam požadovaných dokladov:

- Doklad o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní 2. stupňa
- Výpis z registra trestov – nie starší ako 3 mesiace
- Žiadosť, profesijný životopis

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v termíne do 15.12.2017 na adresu Mikroregión Hornohrad , Nám. SNP 474/1, 985 26 Málinec. Obálku označiť „ Výberové konanie“.

Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači spĺňajúci požadované kritériá.