KOMUNITNÉ CENTRUM Málinec

Od 1. mája 2016 obec Málinec v rámci Národného projektu: Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni,

 vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje,  svoju činnosť obnovilo  Komunitné centrum Málinec ( ďalej len KC ).

Poslaním komunitného centra je poskytovať sociálne a komunitné služby bez rezidencie a prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej, ako aj na lokálnej úrovni. 

Komunitné centrum sídli v budove starej základnej školy na ulici Školská 199/29, vchod je z ulice, vstup zdarma!!!


Pracovníci komunitného centra:

  • odborný garant KC - Mgr. Miroslava Adamík Šimegová Ph.D.
  • odborný pracovník KC - Mgr. Natália Tatranská
  • pracovník KC - Katarína Jablonská

 

Adresa: Školská 199/29, 985 26 Málinec

Kontakt: 0911 932 646

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Vznik, poslanie, ciele komunitného centra

Otváracie hodiny a harmonogram aktivít KC

Fotodokumentácia z činnosti KC

Aktivity KC 

 

ARCHÍV