Málinsko-Slovenský slovník | Tlačiť |

slovnikSlovník sa plánuje vydať knižne, ale predtým ako sa to stane, vás všetkých - návšetevníkov tejto stránky, ale predovšetkým málinčanov, chceme poprosiť o doplnenie výrazov. Ak vás napadli ešte ďalšie slovné spojenia, či celé vety, frázy, prípadne ste našli nejakú chybičku, prosím nechajte nám odkaz vo fóre (alebo priamo autorovi - mail na detoneho je niekde vo fore), v téme ktorá pojednáva o tejto špecialitke Málinca - Málinsko-Slovenskom slovníku ;)

 

 

 

Stiahnut! Málinsko-slovenska konverzácia (PDF 334,7 KB)

Stiahnut! Málinsko-slovenský slovník (PDF 245 KB)

Raz dávno pri pulte v Krčme u Ďobana sme debatovali o najrôznejších veciach zo života. Boli sme tam všetci vo veku nad štyridsať rokov a zhodou okolností rodáci z Málinca. Dlho sme si nevšímali, že hovoríme všetci málinsky, až kým jeden z nás nepoužil málinský výraz v zlej súvislosti. Nasledovalo vzájomné prekáranie sa, každý sa snažil vytiahnuť čo najzabudnutejšie slovo a testovať ním ostatných spolubesedujúcich. Nakoniec sme dospeli ku konštatovaniu, že si nevieme vážiť a najmä zachovať dedičstvo našich predkov, nárečie , ktoré je na našom území  ojedinelé a vyskytuje sa na veľmi malom priestore. Podobne je to aj s našimi piesňami.

Hovorili sme, ako by bolo dobre, keby to bolo spísané. Hovorili a ešte mnohokrát odvtedy.
Často som mal pokušenie, pustiť sa do toho, ale v písanej forme som si to nevedel predstaviť.
Neskôr, keď vznikla webová stránka našej obce a bližšie som sa spoznal s jej autormi, som sa
rozhodol to skúsiť a tak teraz máte možnosť posúdiť môj výtvor.

Vydávam ho v tejto forme s mnohými chybami a aj s vedomím, že mi budú vytknuté, čo mi nebude vadiť, práve naopak, budem rád, keď ich budeme môcť opraviť, čo pri vydaní v elektronickej podobe nie je až taký problém. Iste vám napadli slovíčka, ktoré ste v slovníku nenašli.

Tiež ma už mnohé napadli, ale teraz som to už nechal tak, lebo pri stálom dopisovaní a prepisovaní by slovník vyšiel neskôr, takže niekedy v ďalšom vydaní.

Ján Detvan,Lučenec,7.septembra 2006