O Málinci v médiách | Tlačiť |

Dňa 31.3.2014 bolo v televízii RTVS  na programe STV 2 v rámci cyklu Encyklopédia slovenských obcí odvysielaný dokumetárny film o obci Málinec.

Pozrieť si ju môžete po kliknutí na tento odkaz: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14092/35974


Rádio REGINA odvysielalo dňa 17.1.2018  o 11:55 hod rozhovor so Štefanom Urbašíkom, rodákom z Málinca, o jeho spomienkach na detstvo prežité na Málinci počas druhej svetovej vojny. 

Rozhovor si môžete vypočuť po kliknutí na link: https://reginastred.rtvs.sk/clanky/historia/152754/spomienky-na-vojnovy-januar-1945

 


Docent J. Krško - jazykovedec, objasňuje pôvod názvu obce Málinec. Rádio REGINA odvysielalo túto reláciu dňa 12.03.2017 Reláciu si môžete vypočuť po kliknutí na tento link: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11290/631765

 


Dňa 7. júna 2015 v Nedeľu o 11:00hod rádio REGINA odvysielalo  reláciu ZVONY NAD KRAJINOU, kde sa v zvukovom miestopise Slovenska

predstavila naša obec Málinec! Záznam s rozhlasovej relácie si môžete vypočuť v archíve rárda Regina po kliknutí na link: 

http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1709/227111