O obci Málinec

SÚČASNOSŤ A DEMOGRAFIA

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE

MAPA ULÍC

FAUNA A FLÓRA

VODNÁ NÁDRŽ MÁLINEC

 

 


Základná škola Málinec

Klub dôchodcov

Lesná správa Málinec

Poľovnícky zväz

Poľnohospodárstvo