Mapa ulíc a zoznam domov podľa súpisného čísla

MAPA ulíc obce Málinec ( mapa sa zobrazí po kliknutí na odkaz)

Vážení občania, upozorňujeme Vás o povinnosti zmeny Vašich dokladov, na ktorých sa uvádza názov ulice, súpisné číslo a orientačné číslo. Občiansky preukaz si vymeníte na PZ Poltár, bez poplatku a to v dňoch:

Po:7:30 - 12:00 13:00 -15:00 hod, Str: 7:30 - 12:00 13:00 - 17:30 hod, Pi: 7.30 - 12:00 hod.

Zoznam domov podľa súpisného čísla (číslo domu) s priradeným ORIENTAČNÝM ČÍSLOM

(zoznam sa zobrazí po kliknutí na odkaz)

 

Obecné zastupiteľstvo obce Málinec dňa 13.12.2012 schválilo Uznesením č. 6/2012 prílphu č.1 k VZN č.2/2012 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Málinec.

Názov ulice Ohraničenie ulice podľa súpisného čísla a pobytu občanov lokality
1. Hlavná ulica

PS 364 – 468 /Tagliber Emil – Valentýni Michal/

ĽS     1 – 108 /Fogel František – Valentíni Michal ml.+ Rímskokatolícky kostol

2. Za lesami   PS 363 – 421 / Kocka Stanislav - Gúgľavová Marta /
ĽS 350 – 428 / Kancko Ján - Mužík Pavel /
3. Kinová ulica   PS 346 – 432 / Palko Ján - Urda Michal /
ĽS 311 – 445 / Findra Ján - Tóčiková Zuzana /
4. Lipová ulica   PS 308 – 284 / Fodor Ján ml. – Findra Dušan /
ĽS 257 – xxx / Mgr. Urda Ivan - Semanová Janette /

5. Vrecová ulica

PS 251 – 276 / Segeč Jozef – Ing. Pavol Karlík/ 
ĽS 225 – 467 / Gregor Ján - Starove Dušan /
 6. Školská ulica  PS 221 – 452 / Kancko Juraj – Števove Pavel /
 ĽS 188 – 453 / Kocka Jozef - Riečica Július / 
7. Urbárska ulica  

PS 175 – 167 / Jablonská Želmíra – Matula Stanislav/

ĽS 140 – 142 / bytovka 140 – Kováč Jaroslav/  + Jamy

8. Mlynská ulica PS 504 – 487 / Kovalančíková B. – Šajgálová A. /
ĽS 469 – 511 / Poliaková Edita – bytovka 511/
9. Nová ulica   PS 500 – 501 / Ing. Zákopčan – Trčan Július /
ĽS 502 – 508 / Ing. Lacko Igor – Šróba Ján/ 
10. Tichá ulica PS 10 - 7 / Mgr. Joklová Mária – Števove Juraj /
11. Zdravotná ulica   PS 36 – 58 / Mgr. Straško Miroslav – Albert Peter/
ĽS 16 – 59 / Kancko Ľubomír – zdravotné stredisko/

12. Kostolná ulica 

PS 77 - 509 / Takáč - bytovka STVAK/

ĽS 47 - 507 / Cerinová Mára - križovatka s hl. cestou pri Foglovi/

13. Poľná ulica    PS 103 - / Števčinová Erika /
 ĽS 104 - / Gregor Michal /
14. Potočná ulica  ĽS 418 – 449 / Michalove Mária – Findrová Jana/
15. Panská ulica       ĽS 416 – 417 / Turic Ján - Valentýni Juraj /
16. Okružná ulica   PS 456 – 143 / Harániová Libuša – Slávik Dušan/
ĽS 283 – 126 / Kubiš Štefan - Farkaš Dušan /
17. Družstevná ulica ĽS 392 – 515 / Vógel Ján – bytovka 515/
18. Salaš     393, 394,395,396,397,398,399
19. Sklárska ulica      PS 382 – 378 / bytovky/+ Rovňan Vladimír
ĽS 391 – 380 / Drahoslav Bary – Kocka – skláreň / + ČOV, Požiarna zbrojnica
20. Stupník     PS 374 – 368 / byty 374 - Lysičan Jozef/
ĽS 373 – 370 / Semerák Vladimír – Fodor Ján /
21. Na Vinici   

PS 381 – 386 / Šmejkal Miroslav - Harandza Štefan/

ĽS 388 - 387 / bytovka 388 + Machala/

22. Námestie SNP      PS 254 – 84 / Gabľasová Anna – Spoločenský dom/
 ĽS 474 – 45 / Obecný úrad - Krčma u Ďobana /
23. Na štadióne     130              byty na ihrisku č. 130 + areál PD
24. Podhradská  od Pavla Kováča smerom Pod hrad / Lupták , Michalove/

V Málinci, 28.2.2013            

Ing. Čepko Igor 

starosta obce