Súčasnosť a demografia - Demografické údaje 2015 ,2014 | Tlačiť |
Obsah článku
Súčasnosť a demografia
Demografické údaje 2015 ,2014
Celý článok

 

Demografické údaje sú k februáru 2015 nasledovné: 

 

 

Počet obyvateľov celkom: 1411 

z toho : žien 715, mužov 696

z toho : dospelí 1140, mládež (od 15 do 18 rokov): 66, deti (do 15rokov) : 205

Priemerný vek občanov : 38,86 rokov

  Narodili sa 2014

Rebeka Balogová, Sklárska 379

Tamara Baryová, Sklárska 389

Nina Geľhošová, Kostolná 60

Juraj Gúgľava, Vrecová  238

Katarína Gúgľavová, Vrecová  238

Emma Juríčeková, Družstevná 485

Ella Karlíková, Družstevná 455

Peter Kubiš, Tichá 7

Ingrida Lacková, Nová  136

Sebastián Semerák, Stupník 374

Laura  Skýpalová, Školská   217

Ján  Vrábeľ, Tichá  8

 Adam Kováč, Kostolná 63/17 

 

Sobáše  2014

Marek  Marinič      Mgr.Mária Tokárová

Miroslav  Jančiga   Mgr.Dagmar  Podhorová

Anton Novek         Zdenka Fodorová

Miroslav Podhora   Adriana  Šajgálová

Jaroslav  Geľhoš   Iveta Dóžová

 

 Opustili nás  2014

 1. Pavlina Baryová, Málinec 168                 10.1.2014
 2. Kvetoslava Benková, Málinec 397            9.6.2014
 3. Juraj Findra, Málinec 359                        3.12.2014
 4. Juraj Gasper, Málinec 357                       6.11.2014
 5. Mária Geľhošová, Málinec 231                10.5.2014
 6. Eva Grulišová, Málinec 426                      8.2.2014
 7. Pavel Gúgľava, Málinec 402                     9.11.2014
 8. Gabriela  Haasová, Málinec 140               14.12.2014
 9. Želmíra  Jablonská, Málinec 175              15.8.2014
 10.  Helena Kancková, Málinec 391                17.8.2014
 11.  Jana Kancková, Málinec 271                    4.4.2014
 12.  Michal Kančo, Málinec 193                     15.6.2014
 13.  Jozef  kleffler, Málinec 382                      16.5.2014
 14.  Jaroslav Kmeť, Málinec 370                      3.6.2014
 15.  Jozef  Lysičan, Málinec 368                     12.9.2014
 16.  Anna  Schlencová, Málinec 390                 7.12.2014
 17.  Jozef  Segeč, Málinec 251                        3.1.2014
 18.  Mária Segečová, Málinec  251                   5.1.2014
 19.  Marian  Štefunko, Málinec 62                   22.7.2014
 20.  Ivan Tagliber, Málinec 363                        14.11.2014
 21.  Daniela  Valentínyová, Málinec 106           1.4.2014
 22.  Božena Veselková, Málinec  130              24.4.2014
 23.  Ján  Vógel, Málinec 392                          1.12.2014
 24.  Mária  Zacharová, Málinec 370                 7.6.2014