PAMÄTIHODNOSTI OBCE

Trafika

Nehnuteľnosť sa nachádza v obci Málinec. Bola postavená v roku 1931. Je stále súčasťou námestia obce Málinec. Postavená je z

pálenej tehly z časti je omietnutá vápenno-cementovou maltou. Krytina je pozinkovaný plech. Okná sú pôvodne drevené, podlahy sú

základná betónová vrstva, odizolovaná vrstva a poter. Trafika slúži stále účelu na aký bola postavená a to na predaj tabakových

výrobkov, tabaku, cenín a drobných predmetov. Toho času je zatvorená, nakoľko sa robia drobné úpravy. Raritou trafiky je, že má

rolovací plechový uzáver vchodu, ktorý sa momentálne nepoužíva.


Kaplnka v Dobrom Potoku

Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. Málinec, časť Dobrý Potok ( v minulosti Ipeľský Potok). Bola postavená v roku

1932. Postavili ju obyvatelia Ipeľskej doliny svojpomocne. Pri stavbe kaplnky najviac prevádzali práce Juraj Gabera,

Ján Nociar a Ján Sabacký. Kaplnka je postavená na kmeňovom základe a vymurovaná surovým váľkom. Bola pokrytá

drevenou strechou. V roku 1975 bola opravovaná a postupne boli vymenené:krytina strechy, okná, dvere, do kaplny sa

položili palubovky - drevená dlážka. Steny ostali pôvodné, omietnuté vápenno-cementovou omietkou. Kaplnka sa vymaľovala.

Pred vchodom do kaplnky je kríž, ten je pôvodný, ale boli na ňom prevedené menšie opravy. Kaplnka slúži  dodnes na pravidelnú

svätú omšu a sviatočné modlitby, ktoré sa konajú s občanmi, ktorí sa museli vysťahovať pre výstavbu vodného diela.


Kríž nad Vodnou nádržou Málinec

Kriz

Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. Ipeľský Potok ( v súčastnosti Dobrý Potok). Objekt je miestneho významu. Bol postavený v roku

1944. Kríž je z liatiny, ktorý je umiestnený na betónovom podstavci. Bol preložený z dedinky Hámor, ktorá je zaplavená VN Málinec,

ktorá slúži na zasobovanie pitnou vodou pre všetky okolité obce a okresy. Miesto Kríž nad priehradou slúži pravidelne každý rok v

máji na stretnutie občanov, ktorí sa vysťahovali pre výstavbu diela. Je ako miesto modlitieb obyvateľov so spomienkou na dedinku

Hámor.


Pomník na Stráni

 

Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. Málinec na kopci Stráň. Objekt je miestneho významu. Pomník je betónový, má skalo-betónový 

podstavec. Na pomníku je mramorová tabuľa s nápisom:

Tu padol podplukovník červenej armády J.F.Pustovgar, hrdina Sovietskeho zväzu. (tento nápis je napísaný aj v ruskom jazyku)

Bol postavený na pamiatku ruského vojaka J. Pustovgara, ktorý padol v 2. svetovej vojne pri oslobodzovaní obce Málinec.  

Fedor Ermolaevič Pustovgar, nar. r. 1906 (Ukrajina) vojakom sa stal v r. 1928 dosiahol hodnosť  podplukovník, bol veliteľ

114. gardového pluku dňa 17.1.1945 bol postrelený pri  oslobodzovaní obce Málinec.

Zomrel v obci  Kalinovo  počas prevozu  do nemocnice v  Lučenci. 

Pri pomníku sa konali dlhé roky oslavy, vatry a rôzne stretnutia, bol udržiavaný a uctievaný, pri pomníku bolo i osvetlenie. 

V súčasnosti starostlivosť o pomník zabezpečuje Zväz protifašistických bojovníkov obce Málinec, ktorých zásluhou sa pri

pomníku vybudovalo odychové miesto drevený altánok.