KULTÚRNE PAMIATKY

Zvonička

  

Budova zvonice je súčasťou historického jadra obce a tvorí jeho dominantu. Obecná zvonica bola postavená v roku 1673. V roku

1924 bola obnovená vtedajším starostom Jánom Novodomským. Po 80-tich rokoch v r. 2004 v snahe zachovať majstrovské

dielo aj pre budúce generácie, prešla zvonica opäť' celkovou rekonštrukciou. Opravila sa: strecha, drevené schodište a

záklop, vonkajšie omietky a murivo. V súčasnej dobe plní zvonica ešte niekoľko funkcií ako v minulosti a to ohlasovanie

požiarov, významných kultúrnych a cirkevných podujatí. Opravená zvonica sa stala súčasťou turistických atrakcií.


Pomník na námestí

 

Pomník na námestí postavil v ropku 1951 akademický sochár Ján Hučko. Je dôstojnou spomienkou na padlých v 2. svetovej vojne.

Pomník je vyhotovený z pieskovca.

Na kamennom podstavci je umiestnená mramorová tabuľa, kde sú mená občanov obce, padlých v 2. svetovej vojne:

kpt. Jozef Pupák   +1945

voj. Juraj Kalafús   + 1944

voj. Ján Findra   + 1945

voj. Michal Detvan   + 1945

čs.partizán Michal Michalove   +1944

čs.partizán Július Benedikty   +1944

čs.partizán František Puffler   +1945


Obecné múzeum

 

Dom, v ktorom je múzeum je z polovice 19.-stor., má pamiatkovú hodnotu na pre­zentáciu tradičného bývania a remesiel. Múzeum

svojím vzhľadom dopĺňa vidiecky charakter bývania kedysi. V roku 2006 bola prevedená rekonštrukcia drevenice. Interiérová časť

pripomína dominantnos­ťou a svojským zariadením skromnosť' na­šich predkov. Návštevou múzea sa vrá­time do minulosti. Pripomína

nám kultúru, ktorou žili a pracovali minulé generácie.

Múzeum je sprístupnené na požiadanie. Návštevu múzea je potrebné dopredu ohlásiť na  OÚ Málinec u kultúrnej referentky p. A. Kančovej  alebo sa informovať na tel: 047/4291122.

Viac nájdete i v sekcii KULTÚRA - Obecné múzeum