Rozpočtové opatrenie starostu obce Málinec 2015

 

Rozpočtové opatrenie starostu obce Málinec č.1/2015 - na základe uznesenia OZ č.1/2015 zo dňa 11.03.2015, v bode 2, písm.t) a v súlade s §14 ods.2, písm.a) zákona č.583/2004  Z.z. v znení zmien.

Rozpočtové opatrenie starostu obce Málinec č.2/2015 - na základe §14 ods.1 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zmien.

Rozpočtové opatrenie starostu obce Málinec č.3/2015-  na základe uznesenia OZ č.1/2015 zo dňa 11.03.2015, v bode 2, písm.t) a v súlade s §14 ods.2, písm.a) zákona č.583/2004  Z.z. v znení zmien.

Rozpočtové opatrenie starostu obce Málinec č4/2015-na základe §14 ods.1 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zmien.

Rozpočtové opatrenie č. 5/2015  z dňa 11.12.2015 - Aktualizácia rozpočtu