PHSEKR Málinec | Tlačiť |

Program hospodárskeho, sociálneho, enviromentálneho rozvoja a rozvoja kultúry obce Málinec na roku 2014 - 2020