Príhovor starostu obce | Tlačiť |

  Vážení spoluobčania !

Starosta

 Sme opäť na prahu nového roku, ale tiež na začiatku ďalšieho štvorročného volebného obdobia našej samosprávy.
V novembri 2010 sme si opäť zvolili vedenie našej obce na ďalšie obdobie štyroch rokov. Chcem Vám najskôr poďakovať za účasť vo voľbách a prejavenú dôveru v nich ale tiež za to, že sa zúčastňujete verejného života v obci. Máme za sebou veľmi ťažký rok 2011, ktorý bol pre samosprávu jeden z najhorších v jej histórii v oblastiach financovania. Ak si k tomu domyslíme hospodársku krízu, ktorá sa podpísala aj pod rekordnú nezamestnanosť v našej obci, takmer 40 %, sme naozaj radi, že rok 2011 je za nami a veríme všetci, že sa jeho temnisté dni už nikdy nebudú opakovať.
Stojíme na začiatku roku 2012, o ktorom sa hovorí že bude opäť skúškou nás všetkých, či už na pracoviskách alebo v domácnostiach. Nuž čo. Žijeme veľmi modernú, rýchlu, pretechnizovanú a nekompromisnú dobu.
Je v prvom rade na každom z nás ako sa s ňou vysporiadame a dokážeme pomôcť tým starším a zaostalejším a verme že to tak bude i u nás. Žiadna spoločnosť však nedokáže dať nikdy a nikomu úctu človeka ku človeku, láskavé slovo či pohladenie a už vôbec nie pocit užitočnosti a nenahraditeľnosti v rodine.
   

Vážení spoluobčania !

Žijeme naozaj ťažkú a bezohľadnú skutočnosť. O to viac je potrebná vzájomná úcta medzi ľuďmi, pochopenie toho druhého a úplné odstránenie sebeckého správania, ktorého svedkom sme snáď každý deň v roku.

Želáme Vám aby ste v roku 2012 stretávali len milých a usmievavých ľudí, aby ste pocítili lásku svojho okolia a necítili sa nikdy osamelými a opustenými. Aby ťažká ekonomická situácia v mnohých našich rodinách neprerástla do zúfalstva a beznádeje. Aby sme aj v roku 2012 zaznamenali nové priateľstvá a nezištné činy pre lepší život človeka v našej obci. Aby ste vo svojej obci našli svoj naozajstný domov, kde možno plakať ale i radovať sa.

 V roku 2012 pevné zdravie želá

 Ing. Igor Čepko, v.r.
starosta obce Málinec