Obecné zastupiteľstvo 2019-2022 | Tlačiť |

Zástupca starostu:

Juraj Janšto - 422 hlasov

Kontakt: 0905 695 468  e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Poslanci obecného zastupiteľstva:

1. Ján Kvasnica - 395 hlasov 

Kontakt: 0910 965 035  e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

2. Mgr. Ľuboslav Jablonský - 384 hlasov

Kontakt: 0902 241 037  e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

3. Ing. Dušan Michalove - 373 hlasov

Kontakt: 0918 335 090  e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

4. Bc. Jozef Starove - 344 hlasov

Kontakt: 0907 878 011  e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

5. Mgr. Peter Turic - 294 hlasov

Kontakt: 0907 887 440  e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

6. Bc. Ivan Karlík - 220 hlasov

Kontakt: 0915 370 795  e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

7. Ján Semerák - 143 hlasov

Kontakt: 0907 880 977

8. Jarmila Kminiaková  - 135 hlasov

Kontakt: 0908 306 135  e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Hlavný kontrolór obce:

 • Jana Kančová

 

ROKOVACÍ PORIADOK Obecného zastupiteľstva v Málinci

 

Obvody poslancov

 

Názov ulice

Obvod č. 1

Mgr. Ľuboslav

     Jablonský

 

Mlynská, Na štadióne, Nová, Poľná, Hlavná – po Námestie SNP / Hlavná ulica - pravá strana  Gasper Ján -Valentýni Michal  st.

                                                                                                                                              - ľavá strana – Piater Marián -  Valentýni Michal ml. /

 

Obvod č. 2

  Bc. Jozef Starove

 

Kostolná, Podhradská, Tichá, Zdravotná, Námestie SNP

 

Obvod č. 3

   Bc. Ivan Karlík

 

Sklárska, Stupník, Na Vinici

 

Obvod č. 4

Mgr. Peter Turic

 

Panská cesta, Za lesami, Potočná

 

Obvod č. 5

Ing. Dušan Michalove

 

Kinová, Hlavná po námestie SNP / Hlavná ulica  -  pravá strana -  Taglieberová Elena -  Ján Straško

                                                                                         - ľavá strana -  František Fogl – Ing. Lisičan Ľubomír/

 

Obvod č. 6

Juraj Janšto

 

Lipová, časti obce Málinec / Hámor, Dobrý Potok, Ipeľ, Vlčovo/

Obvod č. 7

Ján Semerák

 

 

Vrecová, Okružná, Urbárska

 

Obvod č. 8

Ján Kvasnica

 

 

Školská, Salaš

 

Obvod č. 9

Jaroslava Kminiakova

 

Družstevná

 

Plán zasadnutí OZ 2019 :

21.02.2019  - štvrtok o 15:00 hod. , zasadačka OÚ       

25.04.2019   - štvrtok o 15:00 hod. , zasadačka OÚ

27.06.2019  - štvrtok o 15:00 hod. , zasadačka OÚ                                  

26.09.2019  - štvrtok o 15:00 hod. , zasadačka OÚ                                 

21.11.2019  - štvrtok o 15:00 hod. , zasadačka OÚ                                 

12.12.2019  - štvrtok o 15:00 hod. , zasadačka OÚ                                 

 
 
Komisie pri Obecnom  zastupiteľstve v  Málinci 

1. Komisia výstavby a stavebného poriadku:
    Predseda: Bc. Jozef Starove
    Členovia: 
 • Ing. Juraj Geľhoš, Urbárska 170/8,
 • Ingrida Lacková, Nová 136/6,             
 • Pavol Števove, Školská 452/40,
 • Ján Urda, Zdravotná 19/7

2. Kultúrno–športová komisia:
    Predseda: Jaroslava Kminiaková
    Členovia: 
 • Ján Kvasnica, Za lesami 352/13,
 • Anna Kančová Okružná 147/28,
 • Anna Pilátová, Sklárska 389/7,
 • Jaroslav Balog, Na Vinici 377/2,
 • Anna Valentýniová, Okružná 139/17,
 • Kamil Starove, Sklárska 382/2,
 • Marcela Balogová, Mlynská 511/17, 
 • Ľubomír Jakuba, Družstevná 486/19,
 • Bc. Ivan Karlík, Lipová 279/29 

3.Komisia pre ochranu verejného záujmu: 
   Predseda:   Mgr. Ľuboslav Jablonský
   Členovia:   
 • Jaroslava Kminiaková, Hlavná 184/22,
 • Bc. Jozef Starove, Kostolná 509/34

4. Finančná komisia:
     Predseda:  Ing. Dušan Michalove
     Členovia:   
 • Eva Števove, Školská 452/40,
 • Ing. Iveta Michalove, Družstevná 484/15,
 • Mgr. Peter Turic, Kostolná 461/22

5. Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností:
     Predseda:  Bc. Ivan Karlík
     Členovia:   
 • Martina Farkašová, Za lesami 412/7,
 • Mgr. Andrea Melichová, Urbárska 137/13,
 • Martin Kancko, Družstevná 455/5,
 • Mgr. Mária Joklová, Tichá 10/2

6. Komisia pre občianske záležitosti :
    Predseda:   Juraj Janšto
    Členovia:   
 • Milota Kupcová, Námestie SNP 42/7,
 • Daniela Faťarová, Kinová 433/34,
 • AnnaŠvingálová, Družstevná 481/13,
 • Anna Kančová, Okružná 147/28,     
 • Mgr. Ľuboslav Jablonský, Urbárska 175/2

7. Komisia agroturizmu, turizmu a cestovného ruchu:
    Predseda:   Ján Semerák
    Členovia:   
 • Želmíra Urdová ml. ,Lipová 307/4,
 • Juraj Janšto, Lipová 305/8,
 • Bc. Jozef Starove, Kostolná 509/34,
 • Anna Semeráková, Družstevná 457/7,                 
 • Bc. Ivan Karlík, Lipová 279/29