Výlet na Ružinú

 Všetky udalosti zobrazené vo filme sa stali následne v jeden pekný a zaujímavý letný deň v roku 2005. (chyba v záverečných titulkách. uvedená je chladná studňa, správne má byť šutova jama. pozn. autora)

© witoworks 2007