Deň Zeme
Zem 24. apríla sa žiaci základnej školy v Málinci vybrali čistiť brehy potoka Ipeľ. Našli naozaj úžasné veci. Videoklip zároveň ukazuje nezištnú pomoc detí, ktoré svojou húževnatosťou a čistotou môžu byť príkladom mnohým dospelým...
© witoworks 2007